Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Predstavitev

Izobraževalno dejavnost   UPK Ljubljana organizira, pripravlja in nadzoruje Sektor za izobraževanje.

 

Delovno telo, ki vodi in usklajuje izobraževalno dejavnost, oblikuje njeno usmeritev, usklajuje in nadzoruje izobraževalne programe v vseh organizacijskih enotah, je Svet za izobraževanje, ki ga sestavljajo fakultetni učitelji in habilitirani predavatelji, ki so zaposleni v UPK Ljubljanai, torej strokovnjaki, ki razvijajo in uveljavljajo slovensko psihiatrično stroko (zdravniki – specialisti psihiatrije, specialisti klinične psihologije, diplomirane medicinske sestre in drugi).

 

Izobraževalna dejavnost obsega:

  • izvajanje specializacije iz psihiatrije za zdravnike;
  • izvajanje specializacije iz klinične psihologije za psihologe;
  • izobraževanje zdravnikov sekundarijev;
  • izvajanje izobraževalne dejavnosti na vseh ravneh za potrebe srednjih in visokih šol ter fakultet, skladno z veljavnimi predpisi;
  • sodelovanje pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja psihiatrije in duševnega zdravja;
  • izvajanje podiplomskega izobraževanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;
  • sodelovanje s tujimi izobraževalnimi psihiatričnimi institucijami;
  • zagotavljanje strokovnjakov za komisije za strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce;
  • izpopolnjevanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v PK Ljubljana;
  • izdajanje strokovnih publikacij s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihologije.


 Prijavnica na izobraževalne dogodke (164 KB)
 

Naslov:

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Sektor za izobraževanje

Studenec 48, 1260 Ljubljana - Polje