Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo je ena izmed strokovnih enot Psihiatrične klinike Ljubljana, kjer se opravljajo ambulantne obravnave vseh psihiatričnih motenj s poudarkom na stresnih motnjah, depresijah, bipolarnih motnjah, kakor tudi psihotičnih motnjah.

 

V sklopu tega Centra se izvaja začetna psihiatrična ambulantna obravnava, prav tako pa nadaljevalno in tudi dolgotrajno ambulantno vodenje pacientov, lahko po hospitalizaciji na eni od drugih strokovnih enot PKL, največkrat pa brez hospitalizacije.

Dejavnosti Centra slonijo na timskem sodelovanju psihiatrov, kliničnih psihologov, dipl. medicinskih sester,  pedagogov, socialne delavke in zdravstvenih administratorjev.

Osnovna strokovna usmeritev Centra je celostna obravnava, ki temelji na interdisciplinarnem pristopu pri diagnostiki in zdravljenju tako na primarni kot sekundarni ter terciarni zdravstveni ravni.

 

V Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo opravlja delo skupaj 15 zaposlenih, od tega:

- 5 zdravnikov specialistov psihiatrije,
- 2 zdravnika specializanta psihiatrije,
- 1 klinični psiholog specialist,

- 1 psiholog,
- 1 svetovalec v zdravstveni negi,
- 2 diplomirani medicinski sestri v psihiatriji,
- 3 zdravstvene administratorke.

 

Ordinacijski čas:

od ponedeljka do petka od 8.15 do 14.45. ure.

 

V okviru Centra deluje tudi Urgentna psihiatrična ambulanta, vsak dan od 8. do 15. ure, kjer delajo zdravniki izmenjaje. Namen Urgentne psihiatrične ambulante je hitra ocena psihičnega stanja, začetno svetovanje in uvedba zdravil, oziroma prilagajanje zdravil, če jih pacienti že imajo predpisane, usmeritev v dodatne diagnostične postopke, če so le-ti potrebni ter usmeritev pacienta v nadaljnjo obravnavo (ambulantno izbranemu zdravniku, specialistu psihiatru ali specialistu nepsihiatrične stroke, oziroma v bolnišnično obravnavo).

 

Kontaktna oseba: predstojnk: Damijan Perne, dr.med.

 

Glavna medicinska sestra: Ana Stopar Stritar

 

Naročanje novih pacientov:

 

OSEBNO: SOBA 4

OD 8.00 DO 12.00 ure

 

TELEFONSKO: NA ŠT. 01/ 4750 685

OD 8.00 D0 12.00 ure

 

 

NAROČANJE PO POŠTI:

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo,

Njegoševa 4, 1000 Ljubljana

 

Lokacija

Njegoševa 4, 1000 Ljubljana

telefon: 01/4750 670

telefaks 01/2302 899