Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Enota za krizne intervencije

Komu je namenjena

 

Ljudem v hudi čustveni stiski zaradi nenadnih stresnih okoliščin, ki je sami ne morejo rešiti.

Ljudem po poskusu samomora.

 

Kako pridete na Enoto

Na zdravljenje na Enoto za krizne intervencije napoti ambulantni ali dežurni psihiater.

 

Načini in cilji zdravljenja.

Zdravljenje je  krajše in celostno.

Vključuje zdravljenje z zdravili in psihoterapijo ( individualno, skupinsko, družinsko).

Poteka preko različnih dejavnosti tako, da skupaj iščemo vzroke težav in možnosti za njihovo ustreznejše reševanje ter vzpostavljanje boljših odnosov z okolje.

Pričakuje se  aktivno sodelovanje.

 

V Enoti za krizne intervencije opravlja delo skupaj 13 zaposlenih, od tega:


- 2 zdravniki specialisti psihiatrije,
- 2 zdravniki specializanti psihiatrije,
- 1 klinični psiholog specialist,
- 1 diplomirana medicinska sestra,
- 5 srednjih medicinskih sester,
- 1 socialni delavec,
- 1 zdravstveni administrator. 

 

 

Lokacija

Grablovičeva  44b, 1000 Ljubljana

telefon: 01/5874 900

telefaks 01/5402 158