Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog

 

 

Spoštovani,

 

Veseli smo, da se zanimate za zdravljenje na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog UPK Ljubljana. Sprememba, za katero ste se odločili, bo glavno vodilo terapevtskega procesa skozi katerega bomo stopali z vami.

Spremembe v življenju se ne dogajajo same po sebi. Na njih se je potrebno pripraviti, jih izpeljati ter vzdrževati. Temeljito se bomo pogovorili z vami ter skupaj pripravili za vas najustreznejšo obliko pomoči. Vsaka odvisnost je drugačna, vsako zdravljenje je drugačno, tako bo tudi naša pomoč prilagojena vašim potrebam.

Na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog menimo, da je odvisnost predvsem bolezen, ki prizadene vaše telo, vaš razum in čustva, vaše vedenje, duhovnost ter odnose z drugimi. Uživanje drog pa je tudi način življenja in če ste se oglasili pri nas, razumemo, da si ga želite spremeniti.

Vaš in tudi naš cilj je da vam pomagamo zgraditi tista področja vašega življenja, ki so bila z uživanjem drog porušena ali sploh še niso bila vzpostavljena. Če si želite ozdravljenja, produktivne, zdrave in zadovoljujoče prihodnosti, verjamemo, da jo zmorete doseči. Pri tem pa seveda ni dovolj doseči le abstinence, temveč se jo tudi naučiti vzdrževati, uvideti vzroke svoje odvisnosti, zaceliti rane in se spraviti s preteklostjo, se naučiti novih načinov komuniciranja ter poiskati drugačen smisel življenja. Sami pa morate pri tem aktivno sodelovati.

 

Naše delo enakopravno upošteva potrebe moških in žensk.

 

Naslov:

UPK Ljubljana

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog

Grablovičeva 48

1000 Ljubljana 

 

Osebje CZOPD

 

V Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog opravlja delo skupaj 39 zaposlenih, od tega:

- 4 zdravniki specialisti psihiatrije,
- 1 zdravnik specializant psihiatrije,
- 2 klinična psihologa specialista,
- 1 svetovalec v zdravstveni negi,
- 4 diplomirane medicinske sestre,
- 13 srednjih medicinskih sester,
- 3 socialni delavci,
- 3 psihologi,
- 3 delovni terapevti,
- 1 zdravstveni administrator,
- 3 poslovni sekretarji,
- 1 strežnica.

 

 

Pomembno:

Ob vsakem pregledu potrebujete kartico z osveženim osnovnim in prostovoljnem zdravstvenim zavarovanjem, sicer ste samoplačnik oziroma doplačate razliko cene med pravicami iz osnovnega in prostovoljnega zavarovanja

 

ZAUPNOST

Vsi zaposleni v CZOPD spoštujemo zaobljubo o varovanju poklicne skrivnosti ter osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju podatkov. V kolikor tekom zdravljenja spregovorite o stvareh, ki po presoji terapevta resno ogrožajo vašo varnost, varnost drugih ali materialnih stvari, lahko terapevt po svoji presoji ali v dogovoru s timom prelomi dogovor o zaupnosti in ustrezno ukrepa, vas pa o tem obvesti.

Po telefonu ne dajemo nikakršnih informacij o pacientih. Tudi od pacientov pričakujemo, da informacij, ki jih v času zdravljenja dobijo od drugih pacientov in o terapevtih, ne širijo izven centra, k temu pa jih obvezuje tudi terapevtski dogovor.

 

Veseli smo vašega obiska v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog in upamo, da bomo skupaj našli najboljše poti za spremembo, ki si jo želite narediti.

 

Prosimo vas, da v prostore CZOPD ne vnašate psihoaktivnih snovi in v CZOPD ali v njegovi okolici ne uživate ali preprodajate drog.

Poskusu tovrstnega vedenja ali vedenju samemu, kakor tudi verbalni ali fizični agresiji ter kriminalnemu vedenju v CZOPD ali okolici, sledi takojšnja prekinitev zdravljenja pri nas.

Upamo na vaše razumevanje in uspešno sodelovanje ter vas prosimo, da to obvestilo dosledno upoštevate.

 

ZA DODATNE INFORMACIJE O ZDRAVLJENJU NAS LAHKO POKLIČETE PO TELEFONU, NAM PIŠETE ALI PA SE POZANIMATE OSEBNO OB OBISKU CZOPD.

 

NAROČANJE PACIENTOV NA PREGLED OSEBNO ALI PO TELEFONU:
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA: OD 9. DO 11 URE IN OD 14. DO 15. URE
OB PETKIH OD 9. DO 11. URE

V KOLIKOR NA ŽELENI TERMIN NE MORETE PRITI SE LAHKO PRENAROČITE V ČASU URADNIH UR ZA NAROČANJE. OB PREGLEDU MORATE IMETI UREJENO OSNOVNO IN DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, SICER STE STORITEV DOLŽNI (DO)PLAČATI.

ZA PREGLED SE JE POTREBNO NAROČITI. NENAROČENIH PACIENTOV NE SPREJEMAMO.

V KOLIKOR GRE ZA NUJNO STANJE, SE LAHKO OB DELAVNIKIH V DOPOLDANSKEM ČASU OBRNETE NA URGENTNO PSIHIATRIČNO AMBULANTO NA CENTRU ZA IZVENBOLNIŠNIČNO PSIHIATRIJO UPKL, NJEGOŠEVA 4 (POLIKLINIKA UKC) OZIROMA V POPOLDANSKEM IN NOČNEM ČASU NA ENOTO ZA KRIZNE INTERVENCIJE NA GRABLOVIČEVI 44 (CMZ). 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PACIENTOV

Kot vaši partnerji v procesu zdravljenja smo vam razložili pričakovanja, ki jih imamo do vas, vaše pravice in dolžnosti pa so:

  • da redno obiskujete in ste aktivni na vseh terapevtskih dejavnostih in teh brez predhodnega dogovora ne zapuščate,
  • imate pravico do osebnega spoštovanja, zasebnosti in zaupnosti in da razen vas in tistih, za katere to sami želite, nihče ne izve, da ste na zdravljenju,
  • pravico do individualnega svetovalca, s pomočjo katerega skupaj s timom terapevtov v CZOPD izdelate individualni plan zdravljenja in rehabilitacije,
  • imate pravico do vsega potrebnega zdravljenja in zdravil, ki niso v nasprotju s filozofijo zdravljenja v CZOPD, da ste o oblikah zdravljenja – tudi zdravilih - primerno poučeni, tako o prednostih in stranskih učinkih ter tudi odmerkih zdravila,
  • pravico zapustiti oddelek po predhodni najavi svojemu terapevtu 24 ur pred odhodom z oddelka (glej tudi pravila oddelka),
  • pravico do pritožbe, najprej vodji oddelka nato predstojniku CZOPD oz. direktorju Psihiatrične klinike. Če niste zadovoljni s predlagano rešitvijo, imate seveda dostop tudi do vseh drugih pritožbenih poti, ki so uveljavljene v zdravstvu in v skupnosti,
  • na vsakem oddelku je tudi nabiralnik, v katerega lahko oddate pohvale, pritožbe in pobude glede zdravljenja v CZOPD, seveda pa bomo veseli tudi tovrstnih ustnih sporočil.

Na vrh