Novica

Namera za prodajo osebnega vozila

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana na podlagi 2. člena ter 52. člena v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in št. 79/18 – ZSPDSLS-1), objavlja namero za prodajo osebnega vozila  Kia Picanto 1.2 letnik 2008