Amb. za prednostne obr. otrok in mladostnikov s težavami v duš. zdravju

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
11:00 - 15:00
Odmor od: 12:30 do 13:30
16:00 - 18:00
Torek
8:30 - 15:00
Odmor od 12:30 do 13:30
Sreda
8:30 - 15:00
Odmor od 12:30 do 13:30
16:00 - 18:00
Četrtek
8:30 - 16:30
Odmor od 12:30 do 13:30
Petek
8:30 - 15:00
Odmor od 12:30 do 13:30
16:00 - 18:00

Ambulanta kontrolnih pregledov po hospitalizaciji

Center za klinično psihiatrijo - (01 5872 100)

Ponedeljek
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
Torek
9:00 - 18:00
Odmor od 15:00 do 15:30
10:00 - 14:00
12:00 - 17:00
12:00 - 16:00
12:00 - 18:00
Sreda
08:00 - 12:00
9:00 - 13:00
09:30 - 13:30
11:00 - 15:00
12:00 - 16:00
Četrtek
8:00 - 14:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:30 - 12:30
12:00 - 16:00
Petek
8:30 - 13:30
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00

Ambulanta socialne službe - CIP

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo - (01 4750 689)

Ponedeljek
8:30 - 15:00
Torek
8:30 - 15:00
Sreda
8:30 - 15:00
Četrtek
8:30 - 15:00
Petek
8:30 - 15:00

Ambulanta socialne službe - CMZ

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
8:30 - 9:30
9:00 - 15:00
Torek
9:00 - 12:30
9:00 - 14:00
Razen od 10:00 do 12:00
14:00 - 15:00
Sreda
9:00 - 10:00
9:00 - 12:00
Četrtek
12:00 - 13:00

Ambulanta socialne službe - CZOPD

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - (01 5874 970)

Ponedeljek
13:30 - 15:00
15:00 - 19:30
Torek
11:00 - 12:30
Sreda
10:30 - 12:00
Četrtek
11:00 - 13:00
Petek
9:00 - 11:30

Ambulanta za depresivne motnje in krizna stanja

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Torek
9:00 - 12:00
Sreda
9:00 - 12:00

Ambulanta za družinsko psihoterapijo

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Sreda
10:00 - 16:00

Ambulanta za geriatrično psihiatrijo

Center za klinično psihiatrijo - (01 5872 100)

Ponedeljek
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:30 - 13:30
Torek
10:00 - 14:00
Sreda
9:00 - 13:00
Četrtek
9:00 - 13:00
Petek
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00

Ambulanta za individualno in skupinsko psihoterapijo

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Sreda
9:00 - 12:00
Četrtek
13:00 - 18:00

Ambulanta za motnje hranjenja

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
9:00 - 12:00
Sreda
8:30 - 12:00

Ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

Center za mentalno zdravje - (01 5874 955)

Ponedeljek
15:00 - 18:00
Torek
8:30 - 15:30
Odmor od 12:30 do 13:30
13:00 - 15:00
Sreda
8:30 - 11:30
15:30 - 18:00
15:30 - 16:30
Četrtek
8:30 - 15:30
Odmor: 12:30 do 13:30
Petek
15:00 - 18:00

Ambulanta za psihoterapijo nevroz

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Torek
14:00 - 15:00
Sreda
11:00 - 12:00
14:00 - 15:00
Četrtek
14:00 - 15:00

Ambulanta za psihoterapijo psihoz

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
10:00 - 16:30
Razen od 12:00 do 15:00
Torek
9:30 - 16:00
Razen od 10:30 do 14:00
Sreda
9:30 - 10:45
Četrtek
9:30 - 18:30
Razen od 10:30 do 15:00
Petek
13:00 - 14:00

Ambulanta za samomorilno ogrožene starostnike

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Torek
8:30 - 15:00
Sreda
8:30 - 15:00

Ambulanta za spolno zdravje

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
9:00 - 13:00
Torek
8:30 - 12:30
Sreda
9:00 - 13:00
Četrtek
13:00 - 19:00
Petek
9:00 - 13:00

Ambulanta za spolno zdravje in psihot. depresivnih stanj

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Torek
9:00 - 12:00
Sreda
9:00 - 12:30

Ambulanta za zdravljenje odvisnih od alkohola

Center za mentalno zdravje - (01 3003475)

Torek
8:00 - 15:00
Odmor:12:00-13:00
Sreda
9:00 - 18:00
- Razen od 11:30 do 14:00
9:00 - 10:00
Četrtek
8:00 - 15:00
Odmor:12:00-12:30
Petek
9:00 - 14:30
Odmor: 11:30-12:00

Ambulanta za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - (01 5874 970)

Ponedeljek
9:00 - 11:00
9:00 - 15:00
Razen od 12:00 do 13:00
14:00 - 16:00
Odmor od 14:45 do 15:30
16:00 - 17:00
Torek
9:00 - 12:00
11:00 - 13:00
14:00 - 16:00
14:00 - 15:00
Sreda
8:30 - 14:30
9:00 - 15:00
13:00 - 15:00
14:00 - 16:00
Četrtek
9:00 - 9:45
11:00 - 12:30
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
Razen od 16:00 do 17:00
Petek
10:00 - 12:00
11:30 - 13:00

Dežurna ambulanta CKP

Center za klinično psihiatrijo - (01 5872 100)

Ponedeljek
16:00 - 7:00
Torek
16:00 - 7:00
Sreda
16:00 - 7:00
Četrtek
16:00 - 7:00
Petek
16:00 - 7:00

Dežurna ambulanta CMZ

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
16:00 - 7:00
Torek
16:00 - 7:00
Sreda
16:00 - 7:00
Četrtek
16:00 - 7:00
Petek
16:00 - 7:00

Psihološka ambulanta - CIP

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo - (01 4750 687)

Ponedeljek
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
Torek
8:00 - 15:30
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
Sreda
8:00 - 16:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Četrtek
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Petek
8:00 - 14:00
Odmor od 12:00 do 12:30

Psihološka ambulanta - CKP

Center za klinično psihiatrijo - (5872 100)

Četrtek
12:30 - 14:30

Psihološka ambulanta - CMZ

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
9:00 - 10:00
Torek
8:30 - 13:30
Sreda
8:30 - 15:30
Odmor od 12:30 do 13:30
10:30 - 14:00
Odmor od 12:30 do 13:30

Psihološka ambulanta - CZOPD

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - (01 5874 970)

Ponedeljek
10:00 - 16:30
11:30 - 12:30
14:00 - 16:00
Torek
9:00 - 10:00
9:00 - 15:00
Razen od 9:30 do 13:00
12:00 - 16:00
13:00 - 15:30
Razen od 13:30 do 14:30
Sreda
11:00 - 13:00
12:00 - 16:00
Razen od 13:30 do 15:00
Četrtek
10:00 - 14:30
11:00 - 15:00
Razen od 13:00 do 14:30
14:00 - 17:00
Razen od 13:00 do 14:00
Petek
11:00 - 14:00
Razen od 11:30 do 13:00

Specialistična psihiatrična ambulanta

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo - (01 4750 670)

Ponedeljek
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
11:00 - 18:00
Odmor od 14:30 do 15:00
12:00 - 19:00
Odmor od 14:30 do 15:00
12:00 - 19:00
Odmor od 16:00 do 16:30
Torek
8:00 - 12:00
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 12:00
8:30 - 11:30
12:00 - 19:00
Odmor od 14:30 do 15:00
Sreda
8:00 - 12:00
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 12:00
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
12:00 - 19:00
Odmor od 14:30 do 15:00
Četrtek
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:30 - 12:00
Petek
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30
8:00 - 15:00
Odmor od 12:00 do 12:30

Triažna ambulanta CKP

Center za klinično psihiatrijo - (01 5872 100)

Ponedeljek
8:00 - 16:00
Torek
8:00 - 16:00
Sreda
8:00 - 16:00
Četrtek
8:00 - 16:00
Petek
8:00 - 16:00

Triažna ambulanta CMZ

Center za mentalno zdravje - (01 5874 900)

Ponedeljek
8:00 - 16:00
Torek
8:00 - 16:00
Sreda
8:00 - 16:00
Četrtek
8:00 - 16:00
Petek
8:00 - 16:00

Urgentna ambulanta - CIP

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo - (01 4750 670)

Ponedeljek
8:00 - 15:00
Torek
8:00 - 15:00
Sreda
8:00 - 15:00
Četrtek
8:00 - 15:00
Petek
8:00 - 15:00
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava