prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

Blanka Kores Plesničar je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo iz psihiatrije je zaključila leta 1990 in se zaposlila kot vodja oddelka na Psihiatrični kliniki Ljubljana (UPKL). V tem času je bila tudi imenovana za asistentko za področje psihiatrija na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Magisterij iz klinične farmakologije je leta 1996 zaključila na Univerzi v Zagrebu. Tega leta je delovala kot gostujoča strokovnjakinja na Department of Psychopharmacology, Institute of Psychiatry-Maudsley Hospital v Londonu pri enem najpomembnejših svetovnih psihofarmakologov, prof.dr. Malcolmu Laderju. Doktorirala je leta 2003 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2004 postala docentka za področje psihiatrije, leta 2009 izredna profesorica, leta 2013 pa redna profesorica za področje psihiatrija.

V letih od 2001 do 2008 je bila predstojnica Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor. Od leta 2008 je zaposlena kot strokovna direktorica Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Zaposlena je tudi redna profesorica psihiatrije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2006 je članica Republiškega strokovnega kolegija za psihiatrijo, leta 2015 je postala njegova predsednica. Več let je bila članica Komisije za zdravila pri Javni agenciji za zdravila R Slovenije (od leta 1997 do 2014). Je predstavnica Zdravniške zbornice Slovenije v Evropskem združenju specialistov UEMS - sekcije za psihiatrijo. 

Na dodiplomskem in podiplomskem študiju predava teme iz različnih področij psihiatrije, kot predavateljica je aktivna  na domačih in tujih kongresih ter srečanjih. V svojem raziskovalnem delu se posveča proučevanju shizofrenije, motenj razpoloženja in drugih hudih duševnih motenj ter predvsem psihofarmakoterapiji in psihofarmakogenetiki. 

Njena bibliografija obsega več kot 300 enot, med njimi 40 mednarodnih indeksiranih publikacij (SCI, SSCI), s pomembno stopnjo mednarodne odmevnosti (preko 500 čistih citatov). Je samostojna avtorica in soavtorica v devetih domačih ali tujih monografijah. Bila je mentorica ali somentorica trem magistrandom in mentorica petim doktorandom.

Je članica uredniškega odbora Acte Medico-Biotechnice in poljske znanstvene revije Neuropsychiatria. Je recenzentka pri domačih in tujih revijah.

Ministrstvo za zdravje ji je leta 2013 podelilo naziv višja svetnica za njen aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava