Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Osnovni podatki

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana (UPK Ljubljana) je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva.

 

Ustanovitelj UPK Ljubljana je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

 

UPK Ljubljana posluje s tujino z imenom: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana - University Psychiatric Clinic Ljubljana.

 

 

Osnovni podatki:

Naziv: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 

Skrajšano ime: UPK Ljubljana

Sedež: Studenec 48, 1260 Ljubljana

Identifikacijska št.: SI82546193

Transakcijski račun: 01100-6030277991

Matična št.: 1191004000

 

Telefon: 01/ 5872 100

Fax: 01/ 5284 618

 info[@]psih-klinika.si

 

Generalni direktor: prof. dr. Bojan Zalar

 bojan.zalar[@]psih-klinika.si

 

Strokovna direktorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

 blanka.kores[@]psih-klinika.si