Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Center za mentalno zdravje

Center za mentalno zdravje (CMZ), ki je sestavni del  UPK Ljubljana,  deluje na dveh lokacijah, večji del v  kompleksu  s še drugimi ustanovami na Grablovičevi 44a (prej Zaloški 29) in manjši del (Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola) na Poljanskem nasipu 58.

 

CMZ  je  psihoterapevtsko  usmerjen , ukvarja pa se tudi  z raziskovalno in izobraževalno  dejavnostjo, kar pomeni da prireja  različne seminarje in  nudi  izobraževanje različnim  profilom (študentom medicine, zdravnikom, psihologom, delavcem v zdravstveni negi, delovnim terapevtom in drugim).

 

V Centru za mentalno zdravje opravlja delo skupaj 73 zaposlenih, od tega:

- 14 zdravnikov specialistov psihiatrije,
- 5 zdravnikov specializantov psihiatrije,
- 3 kliničnih psihologov specialistov,

- 1 specializant klinične psihologije

- 1 psiholog pripravnik

- 1 specializant klinične psihologije

- 8 diplomiranih medicinskih sester,
- 14 srednjih medicinskih sester,

- 1 svetovalec v ZN
- 7 delovnih terapevtov,
- 4 pedagogi,
- 4 socialni delavci,
- 1 poslovni sekretar,
- 8 zdravstvenih administratorjev,
- 2 strežnici.

 

CMZ sestavljajo sledeče enote:

 

V.d. predstojnika: izr. prof. dr Borut Škodlar, dr. med.

 

 

Kontakt: za enote CMZ na Grablovičevi 44a:

Sprejemna pisarna CMZ

tel.: 01/5874 900, fax: 01/5402 158

 

Kontakt za  Enoto za zdravljenje  odvisnosti od alkohola:

tel: 01/3003 450, fax: 3003 457