Novica

Prepoved vstopa v UPK Ljubljana brez izpolnitve vprašalnika o zdravstvenem stanju

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 94/20) v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06  - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) ter Navodili za sprejem in zdravstveno obravnavo pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov bolezni COVID-19 Ministrstva za zdravje RS, št. 0070-52/2020/11 z dne 29.5.2020, in 28. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana izdajam naslednji SKLEP o prepovedi vstopa v prostore Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana brez izpolnitve vprašalnika o zdravstvenem stanju osebe:

Zaradi preventivnih ukrepov, namenjenih preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom SARS-CoV-2, je vstop v prostore Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana za vse osebe, ki v UPK Ljubljana niso zaposlene, mogoč samo ob izpolnitvi vprašalnika o njihovem zdravstvenem stanju (Vprašalnik ob vstopu v prostore UPK Ljubljana).

Generalni direktor UPK Ljubljana
prof. dr. Bojan Zalar

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava