Programi za zdravnike:

 • redna strokovna srečanja na štirih lokacijah
 • izobraževalni seminarji – po določenih temah
 • kroženje za specializante psihiatrije, nevrologije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, šolske medicine in drugih (kot izbirni predmet)
 • izobraževalni moduli – 60 urni za pridobivanje osnovnih znanj s področja psihopatologije, psihofarmakoterapije, psihoterapije, dela s skupino in drugi
 • supervizijska dejavnost

Programi za psihologe:

 • redna strokovna srečanja
 • kroženje po programu za specializacijo iz klinične psihologije
 • izobraževalni moduli – 60 urni (enako kot za zdravnike)
 • supervizijska dejavnost

Programi za izvajalce zdravstvene nege: za diplomirane medicisnke sestre; diplomirane zdravstvenike;  diplomirane babice in tehnike zdravstvene nege;

 • redna strokovna srečanja;
 • funkcionalno izobraževanje iz psihiatrične zdravstvene nege (60 ur);
 • neformalno izobraževanje iz oskrbe in varovanja oseb z demenco (40 ur);
 • vodenje strokovne prakse za dijake in študente zdravstvenih šol;
 • pripravništvo za medicinske tehnike in diplomirane medicinske sestre
 • izkustveno učenje komunikacijskih veščin

Programi za druge strokovnjake: organiziramo v skladu s povpraševanjem (za svetovalce na kriznih telefonskih linijah, za prostovoljce, za terapevte določenih terapevtskih tehnik)

Založniška dejavnost

Izdajamo publikacije, ki nastajajo ob posameznih strokovnih srečanjih (konferencah), priročnike in učbenike za določeno področje psihiatrije ali pripomočke za delo s pacienti (delovni zvezki).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava