Enota za gerontopsihiatrijo je namenjena diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni negi, socialni obravnavi in rehabilitaciji duševnih motenj nastalih v starosti s hospitalno in ekstrahospitalno obravnavo.

Ciljna populacija so bolniki s prvo duševno motnjo v starosti ter tisti bolniki z že poznanimi duševnimi motnjami, ki bi potrebovali dodatno specifično diagnostično ali terapevtsko obravnavo. Osnovni namen obravnave gerontopsihiatričnih bolnikov je ohranjati raven zdravja, preprečevati slabšanje bolezni in lajšati trpljenje. Pri našem delu nas vodijo načela humanosti, morale, etike in stroke.  Zavzemamo se za sodobno, kakovostno in varno obravnavo, ki se bo pozitivno odražala na bolnikovem zdravju. Cilj dela Enote za gerontopsihiatrijo je zagotovitev ustrezne pomoči (diagnostična, terapevtska) za naraščajoče število bolnikov z duševnimi motnjami v starosti.

 

Opis dejavnosti oddelkov

Oddelki so prostorsko in z dejavnostmi prilagojeni specifičnim potrebam bolnikov. Bolniki se glede na potrebe, sposobnosti in želje vključujejo v različne dejavnosti ne glede na to, na katerem oddelku EGP so hospitalizirani. V katero skupino bo vključen posamezen bolnik odloča tim pri prvi in vseh nadaljnjih obravnavah.

G1 – oddelek za urgentno gerontopsihiatrijo

Namenjen je obravnavi bolnikov, ki potrebujejo intenzivni nadzor zaradi duševne motnje (npr. delirij, suicidalna ogroženost, nasilno vedenje, zelo izrazit nemir), čemur je prilagojen oddelek z možnostjo neposrednega in nepretrganega nadzora osmih bolniških postelj.

Informacije za svojce pacientov hospitaliziranih na sprejemnem geriatričnem oddelku G1 so telefonsko  vsak torek in četrtek med 12:30 in 14:30, tako da pokličete oddelčno ambulanto na telefonsko številko 01/5872-529, in se dogovorite za vrnitev klica s strani ene od oddelčnih zdravnic. Oddelčni zdravnici sta Tadeja Frangeš Ciringer, dr. med., spec. psih. in  asist. dr. Polona Rus Prelog, dr. med., spec. psih.
Telefonski pogovor z vašim svojcem je mogoč vsak dan med 16:00 in 17:30 na telefonski številki 01/5872-529.
Socialna delavka je Nastja Baškovč, univ. dipl. soc. del.,  dosegljiva na telefonski številki 01/5872-560.

G2 - oddelek za zdravljenje vedenjskih in psihičnih sprememb

Namenjen je obravnavi bolnikov s prevladujočimi vedenjskimi in psihičnimi simptomi pri demenci (npr. tavanje, nemir, vznemirjenost, psihotične motnje, nočni nemir … ).

Informacije so telefonsko pri oddelčni zdravnici Anji Kokalj Palandačič, dr.med, spec. psih. tako da zdravstvenemu osebju pustite telefonsko številko v oddelčni ambulanti na 01/5872-534 in vas nato zdravnica pokliče nazaj.
Telefonski pogovor z vašim svojcem je mogoč vsak dan med 16:00 in 17:30 na telefonski številki 01/5872-534.
Socialna delavka je Darja Zorec, dipl. soc. del.,  dosegljiva na telefonski številki 01/5872-255.

G3 - oddelek za zdravljenje depresije in gerontopsihiatrično rehabilitacijo

Oddelek je prilagojen bolnikom z depresijo in drugimi duševnimi motnjami v starosti, ki potrebujejo intenzivnejši psihoterapevtski program in gerontopsihiatrično rehabilitacijo, katere cilj je ohranjanje in pridobivanje veščin za čim bolj uspešno in zgodnje vračanje v domače okolje.

Informacije so telefonsko pri oddelčnemu zdravniku Babnik Andreju, dr.med, spec. psih. tako da zdravstvenemu osebju pustite telefonsko številko na 015872-516, nato pa zdravnik tekom tedna pokliče nazaj.
Telefonski pogovor z vašim svojcem je mogoč vsak dan med 16:00 in 17:30 na telefonski številki 01/5872-516.
Socialna delavka je Nastja Baškovč, univ. dipl. soc. del.,  dosegljiva na telefonski številki 01/5872-560.

G4 - oddelek za prolongirano zdravljenje

Oddelek je namenjen bolnikom pri katerih predvidevamo daljšo hospitalizacijo zaradi narave duševne motnje in dodatnih telesnih zapletov. Na oddelku bodo hospitalizirani bolniki, ki potrebujejo intenzivno zdravstveno nego, ni pa nevarnosti, da bi odtavali.

Informacije so telefonsko, tako da zdravstvenemu osebju pustite vašo telefonsko številko v oddelčni ambulanti na 015872-518 in vas nato zdravnik pokliče nazaj.
Telefonski pogovor z vašim svojcem je mogoč vsak dan med 16:00 in 17:30 na telefonski številki 01/5872-518.
Socialna delavka je Damjana Kovačič, dipl. soc. del.,  dosegljiva na telefonski številki 01/5872-257.

G5 – oddelek za motnje spomina in druge duševne motnje v starosti ter gerontopsihiatrično rehabilitacijo

Oddelek je namenjen pretežno diagnostiki, zdravljenju in rehabilitaciji motenj spoznavnih sposobnosti. Obravnavane so tudi vse duševne motnje po 65. letu starosti. Obravnava je multidisciplinarna.

Informacije so telefonsko ob sredah med 12:30 in 14:30, pri oddelčni zdravnici Maji Meža Prašnički dr. med. spec. psih. po predhodnem dogovoru, tako da zdravstvenemu osebju pustite vašo telefonsko številko v oddelčni ambulanti na 01/5872-515 in vas nato zdravnica pokliče nazaj.
Socialna delavka je Damjana Kovačič,  univ. dipl. soc. del.,  dosegljiva na telefonski številki 01/5872-257.

G6 – oddelek za zgodnjo diagnostiko in gerontopsihiatrično rehabilitacijo/dnevni hospital

Oddelek z dnevnim bivanjem je namenjen zahtevnejšim, vendar hitrim diagnostičnim obravnavam, ki jih ni mogoče speljati ambulantno. Služi tudi podaljšanemu, časovno omejenemu bivanju po zaključeni hospitalizaciji na ostalih oddelkih. Delovni čas: med 7. in 15.30 uro


Skupinske in individualne dejavnosti

Dejavnosti izvajajo zdravniki, psihologi, diplomirane medicinske sestre, delovni terapevti, fizioterapevti, socialne delavke, zdravstveni tehniki. Skupinske dejavnosti se izvajajo v parih.

Možne dejavnosti so sledeče:

 • skupina z zdravnikom
 • usmerjeno individualno delo z bolnikom
 • trening socialnih spretnosti
 • ponovno učenje izgubljenih veščin dnevnih aktivnosti
 • zdravstveno izobraževalna skupina za bolnike
 • gospodinjske aktivnosti
 • likovno glasbena skupina
 • remotivacijska skupina
 • skupina senzorne stimulacije
 • kreativnostna skupina
 • glasbena skupina (z Orfovim inštrumentarijem)
 • tematska skupina
 • pevska ura
 • bralno pogovorna skupina
 • skupina za urjenje spomina in pozornosti I, II, III
 • vaje na stolu
 • globinsko mišično sproščanje

Dejavnosti za svojce:

 • usmerjeno individualno delo s svojci
 • zdravstveno izobraževalna skupina za svojce
 • skupina za samopomoč

Informacije za svojce in termini obiskov:

Priporočamo Vam, da bolnika na oddelku hkrati obiščeta največ dve osebi, saj mu boste le tako omogočili, da bo svojo pozornost usmeril na vas. Pri vznemirjenih bolnikih naj obisk traja krajši čas. Prosimo vas, da se o možnostih obiskovanja vaših svojcev z majhnimi otroki pogovorite z osebjem na oddelku.

Prostori, ki so namenjeni obiskovalcem so v zimskem vrtu v 2. nadstropju, dnevnem prostoru v pritličju pred izhodom na vrt, v avli ali v dnevnih prostorih na oddelkih. Ob ugodnem vremenu priporočamo obiske tudi na vrtu, ki je primeren predvsem  za obiskovalce intenzivnih oddelkov, ker je ograjen. Obiski v bolniških sobah so dovoljeni samo pri ležečih bolnikih. Čas obiska čimbolj usmerite v dejavnosti, ki bodo vašega svojca dodatno vzpodbujale k večji samostojnosti in pozitivno vplivale na njegovo samozavest. To vam bo olajšalo skrb zanj, ko bo zdravljenje zaključeno in se bo vrnil v domače okolje. Prosimo vas, da se o vašem vključevanju v proces obravnave in rehabilitacije svojca pogovorite z zdravnikom in drugim osebjem ter upoštevate njihova priporočila.

Informacije o tem, katere osebne predmete potrebujejo bolniki v času hospitalizacije in kaj jim lahko prinesete na oddelek, vam bo posredovalo osebje oddelka, na katerem se zdravi.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava