CENTER ZA KLINIČNO PSIHIATRIJO (CKP)

 Naslov: Chengdujska 45, 1260 Ljubljana

Telefon: 015872100

Telefaks: 015284618

Predstojnik/ca: Damijan Perne, dr. med.

CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE (CMZ)

 Naslov: Grablovičeva ulica 44a, 1000 Ljubljana

Telefon: 015874900

Telefaks: 015402158

Predstojnik/ca: prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.

ENOTA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA

 Naslov: Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Telefon: 013003475

Telefaks: 013003457

Predstojnik/ca: dr. Mirjana Radovanović, dr. med., spec. psih.

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG (CZOPD)

 Naslov: Grablovičeva ulica 48, 1000 Ljubljana

Telefon: 015874970

Telefaks: 015874990

Predstojnik/ca: v.d. asist. dr. Mirjana Delić, dr. med.

CENTER ZA IZVENBOLNIŠNIČNO PSIHIATRIJO (CIP)

 Naslov: Njegoševa 4, 1000 Ljubljana

Telefon: 014750670

Telefaks: 012302899

Predstojnik/ca: izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svetnica

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava