Vsaka odvisnost je drugačna, vsako zdravljenje je drugačno, tako bo tudi naša pomoč prilagojena različnim potrebam. Spremembe v življenju se ne dogajajo same po sebi. Na njih se je potrebno pripraviti, jih izpeljati ter vzdrževati. Temeljito se bomo pogovorili ter skupaj pripravili najustreznejšo obliko pomoči.

Na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog menimo, da je odvisnost predvsem bolezen, ki prizadene telo, razum in čustva, vedenje, duhovnost ter odnose z drugimi.

Vaš in tudi naš cilj je da vam pomagamo zgraditi tista področja vašega življenja, ki so bila z uživanjem drog porušena ali sploh še niso bila vzpostavljena. Če si želite ozdravljenja, produktivne, zdrave in zadovoljujoče prihodnosti, verjamemo, da jo zmorete doseči. Pri tem pa seveda ni dovolj doseči le abstinence, temveč se jo tudi naučiti vzdrževati, uvideti vzroke svoje odvisnosti, zaceliti rane in se spraviti s preteklostjo, se naučiti novih načinov komuniciranja ter poiskati drugačen smisel življenja. Sami pa morate pri tem aktivno sodelovati.

Naše delo enakopravno upošteva potrebe moških in žensk.

Ambulantno zdravljenje
Bolnišnično zdravljenje:  
-    oddelek za detoksikacijo (do 6 tednov)
-    oddelek za podaljšano psihoterapevtsko zdravljenje (8 tednov)
-    oddelek za osebe z odvisnosti soobstoječimi duševnimi motnjami (6-10 tednov)
Dnevne bolnišnice
-    podporna dnevna bolnišnica (2 x tedensko 8 tednov)
-    dnevna bolnišnica (po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, 3xtednesko do 6 mesecev)
-    dnevne bolnišnice za osebe z odvisnosti soobstoječimi duševnimi motnjami (1x tedensko do 2 leti)
Ekstrahospitalna skupina
Skupina za mladostnike
Skupina po spolu
Mobilna enota

Dolžina in način zdravljenja sta vedno prilagojena pacientovim potrebam in zmožnostim.

Pomembno:

Ob vsakem pregledu potrebujete kartico z osveženim osnovnim in prostovoljnem zdravstvenim zavarovanjem, sicer ste samoplačnik oziroma doplačate razliko cene med pravicami iz osnovnega in prostovoljnega zavarovanja

ZAUPNOST

Vsi zaposleni v CZOPD spoštujemo zaobljubo o varovanju poklicne skrivnosti ter osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju podatkov. V kolikor tekom zdravljenja spregovorite o stvareh, ki po presoji terapevta resno ogrožajo vašo varnost, varnost drugih ali materialnih stvari, lahko terapevt po svoji presoji ali v dogovoru s timom prelomi dogovor o zaupnosti in ustrezno ukrepa, vas pa o tem obvesti.

Po telefonu ne dajemo nikakršnih informacij o pacientih. Tudi od pacientov pričakujemo, da informacij, ki jih v času zdravljenja dobijo od drugih pacientov in o terapevtih, ne širijo izven centra, k temu pa jih obvezuje tudi terapevtski dogovor.

Vnašanje psihoaktivnih snovi v prostore CZOPD ni dovoljeno.

Za dodatne informacije o zdravljenju nas lahko pokličete po telefonu, nam pišete ali pa se pozanimate osebno ob obisku CZOPD.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PACIENTOV

Kot vaši partnerji v procesu zdravljenja smo vam razložili pričakovanja, ki jih imamo do vas, vaše pravice in dolžnosti pa so:

  • da redno obiskujete in ste aktivni na vseh terapevtskih dejavnostih in teh brez predhodnega dogovora ne zapuščate,
  • imate pravico do osebnega spoštovanja, zasebnosti in zaupnosti in da razen vas in tistih, za katere to sami želite, nihče ne izve, da ste na zdravljenju,
  • pravico do individualnega svetovalca, s pomočjo katerega skupaj s timom terapevtov v CZOPD izdelate individualni plan zdravljenja in rehabilitacije,
  • imate pravico do vsega potrebnega zdravljenja in zdravil, ki niso v nasprotju s filozofijo zdravljenja v CZOPD, da ste o oblikah zdravljenja – tudi zdravilih - primerno poučeni, tako o prednostih in stranskih učinkih ter tudi odmerkih zdravila,
  • pravico zapustiti oddelek po predhodni najavi svojemu terapevtu 24 ur pred odhodom z oddelka (glej tudi pravila oddelka),
  • pravico do pritožbe, najprej vodji oddelka nato predstojniku CZOPD oz. direktorju Psihiatrične klinike. Če niste zadovoljni s predlagano rešitvijo, imate seveda dostop tudi do vseh drugih pritožbenih poti, ki so uveljavljene v zdravstvu in v skupnosti,
  • na vsakem oddelku je tudi nabiralnik, v katerega lahko oddate pohvale, pritožbe in pobude glede zdravljenja v CZOPD, seveda pa bomo veseli tudi tovrstnih ustnih sporočil.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava