Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana (v nadaljevanju UPK Ljubljana) je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva.

Ustanovitelj UPK Ljubljana je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

UPK Ljubljana posluje s tujino z imenom: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana - University Psychiatric Clinic Ljubljana.

Osnovni podatki:

  • Naziv: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 
  • Sedež: Chengdujska 45, 1260 Ljubljana (p.p. 5211, 1001 Ljubljana)
  • Identifikacijska št.: SI82546193
  • Transakcijski račun: 01100-6030277991
  • Matična št.: 1191004000
  • Telefon: 01/ 5872 100, Fax: 01/ 5284 618

Elektronska pošta: info@psih-klinika.si

Generalni direktor: prof. dr. Bojan Zalar

Strokovna direktorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

Predsednik Sveta: dr. Tomaž Subotič, mag. ekon. ved. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava