Zadnji ažurirani podatki o raziskovalcih so dostopni v okviru Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji >> SICRIS.

Informacijski sistem SICRIS razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS).