Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana  je junija 2016 pridobila potrdilo o akreditaciji za Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije AACI, ki dokazuje skladnost z mednarodnimi standardi za odličnost in varnosti pacientov v  zdravstvu.


V mesecu marcu 2016 je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana pridobila naslednje certifikate: ISO 9001:2015 in EN 15224:2012.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Pridobitev certifikata ISO 9001 je dokaz naše predanosti kakovosti in merilo uspešnosti, ki omogoča doseganje čedalje boljših rezultatov poslovanja. Standard EN 15224:2012 je področno specifični standard sistema vodenja kakovosti za organizacije, ki delujejo na področju zdravstvene oskrbe.


Junija 2013 je Psihiatrična klinika Ljubljana pridobila mednarodno akreditacijo po standardu NIAHO-DIAS za obdobje treh let.


Pregled kazalnikov kakovosti po metodologiji Ministrstva za zdravje: 

2019:   januar-marec

2018:   januar-marec     april-junij     julij-september     oktober-december

2017:   januar-marec     april-junij     julij-september     oktober-december