Strokovne in poslovne funkcije ter naloge izvajajo zaposleni v organizacijskih enotah, ki predstavljajo vsebinsko zaokrožene celote teh funkcij ter nalog v okviru enovite organizacije. Funkciji generalnega direktorja in strokovnega direktorja sta ločeni, zato se tudi pri določitvi organizacijskih enot sledi avtonomiji medicinske stroke ter učinkovitosti in preglednosti poslovanja javnega zavoda.

UPK Ljubljana je organizirana v sektorje kot temeljne organizacijske enote, sektorji pa v notranje organizacijske enote: centre, enote, službe, oddelke, ambulante in samostojna delovna mesta. UPK Ljubljana izvaja svoje strokovne funkcije in naloge znotraj naslednjih sektorjev zdravstvene dejavnosti:

  • zdravstveni sektor
  • sektor za zdravstveno nego in oskrbo
  • sektor za izobraževanje
  • sektor za raziskovalno dejavnost.

UPK Ljubljana izvaja poslovne funkcije in naloge znotraj naslednjih sektorjev in služb:

  • sektor za kadrovske in splošne zadeve
  • sektor za ekonomiko in finance
  • služba za informatiko
  • služba za tehnično vzdrževanje in prehrano.

Zdravstveni sektor sestavljajo naslednje strokovno organizacijske enote:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava