Najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev je določena glede na stopnjo nujnosti zdravstvene storitve ob upoštevanju zdravstvenega stanja pacienta.

Področje podrobneje urejata Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) sprejet dne 26. septembra 2017, ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki opredeljuje sledeče stopnje nujnosti in najdaljše dopustne čakalne dobe:

  • nujno - takoj oz. 24 ur od predložitve napotne listine
  • zelo hitro - 14 dni od predložitve napotne listine
  • hitro -  tri mesece od predložitve napotne listine
  • redno - šest mesecev od predložitve napotne listine

Omogočene so sledeče oblike naročanja:


Čakalne dobe - UPK Ljubljana (pričakovana najkrajša ČD na zadnji dan v mesecu)

Poročilo o stanju čakalnih dob za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019

Pooblaščene osebe za upravljanje s čakalnimi seznami

Več o ordinacijskih časih posameznih izvajalcev in specialističnih ambulant: Urniki ambulant.