Komu je enota namenjena

Na enoti se lahko zdravijo ljudje z naslednjimi težavami:

  • zaradi škodljivega uživanja alkohola ali odvisnosti od alkohola
  • zaradi odvisnosti od tablet, ki vplivajo na duševnost kot so pomirjevala, uspavala, sredstva proti bolečinam
  • izjemoma se lahko na Enoti zdravijo ljudje z odvisniškimi oblikami vedenja ( npr.patološko hazardiranje),  če so motivirani za intenzivno zdravljenje.
  • svojci, oziroma bližnje osebe ljudi zasvojenih s snovmi, ki vplivajo na duševnost

Kako pridete na Enoto

Za vzpostavitev stika  se lahko odločite tudi sami, a se morate prej naročiti. Na pogovor se lahko naročijo tudi svojci odvisnih. Naročite se lahko na številki  (01) 300 34 50. Sicer vas k nam lahko z napotnico napoti osebni zdravnik ali pa vam svetuje stik z nami zdravnik druge specialnosti oziroma druge strokovne službe. Običajno imate prvi kontakt s psihiatrom, ki se ukvarja s področjem  odvisnosti, včasih pa so ljudje premeščeni na Enoto iz drugih bolnišnic.

Ob vsakem pregledu potrebujete kartico z osveženim osnovnim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, sicer ste samoplačnik oziroma doplačate razliko cene med pravicami iz osnovnega in prostovoljnega zavarovanja.

Načini in cilji zdravljenja

Bolnišnično zdravljenje svetujemo, če imate težave  pri vzpostavljanju stabilne abstinence, če imate poleg zasvojenosti še druge resne duševne težave, resne težave v medsebojnih odnosih  ali telesne okvare. Bolnišnično zdravljenje povprečno traja en mesec, v kolikor ste že dolgo potrjeno abstinirali v domačem okolju, lahko tudi manj. Nato pa svetujemo še obdobje dnevne bolnišnice, ki je različno dolgo: večinoma  traja 4 – 8 tednov. Dnevna bolnišnica pomeni, da ste na oddelku dopoldne od ponedeljka do petka, sicer pa spite doma.

Ambulantno zdravljenje poteka kot priprava na intenzivno zdravljenje, lahko gre tudi samo za diagnostiko in svetovanje, ali pa kot daljše samostojno zdravljenje. V ambulanti lahko dobite ustrezno svetovanje, kako obvladati svoj odnos do alkohola, tudi če še niste zasvojeni, ampak uživate alkohol na tvegan oziroma škodljiv način. V kolikor se zasvojen človek noče oglasiti na pregledu, se lahko za svetovanje oziroma terapevtsko pomoč naročijo tudi sami svojci.

Zdravljenje  je celostno orientirano. Intenzivni program na oddelku in intenzivno podaljšano zdravljenje slonita na abstinenci, ki omogoči ustrezne spremembe na področju mišljenja, čustvovanja in vedenja. Obravnava v večjem delu poteka  v obliki psihoterapije, in sicer kot skupinska psihoterapija, možne pa so tudi individualne, partnerske in družinske oblike. V primeru sočasnih duševnih motenj pri nas dobite ustrezno psihiatrično zdravljenje, prav tako pa tudi ustrezno pomoč za telesna stanja, ki vplivajo na zdravljenje odvisnosti. 

Lokacija : Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

telefon: 01/3003 475, telefaks 01/3003 457

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava