Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja obsega:

 • izvajanje raziskav, ki so v načrtu zdravstvenega varstva in nacionalnega raziskovalnega programa;
 • izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike;
 • organiziranje znanstveno - raziskovalnih srečanj;
 • sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami;
 • usposabljanje mladih raziskovalcev;
 • zagotavljanje mentorjev pri raziskovalnih nalogah;
 • zagotavljanje izvedensko - recenzentskega dela raziskovalnih projektov za različne naročnike.

Dejavnost in CORDIS klasifikacija  (povzeto po SICRIS)

Interes sodelovanja pri projektih EU  - Okvirni program EU - I

 • A.1 - Life sciences, genomics and biotechnology for health / Advanced genomics for health
 • A.2 - Life sciences, genomics and biotechnology for health / Combating major diseases 
 • A.4 - Quality of life and management of living resources / Environment and health
 • A.6 - Quality of life and management of living resources / The ageing population and disabilities 
 • F.3 - Sustainable development, global change and ecosystems / Global change and ecosystems
 • H.4 - Cross-cutting research activities / Specific international co-operation activities
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava