Urgentna psihiatrična ambulanta deluje v okviru Centra za izvenbolnišnično psihitrijo (Poliklinika, Njegoševa 4, Ljubljana), od ponedeljka do petka od 8.15 do 14.45. ure. Namen Urgentne psihiatrične ambulante je hitra ocena psihičnega stanja, začetno svetovanje in uvedba zdravil, oziroma prilagajanje zdravil, če jih pacienti že imajo predpisane, usmeritev v dodatne diagnostične postopke, če so le-ti potrebni ter usmeritev pacienta v nadaljnjo obravnavo (ambulantno izbranemu zdravniku, specialistu psihiatru ali specialistu nepsihiatrične stroke, oziroma v bolnišnično obravnavo). Napotnica ni pogoj za obravnavo.

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo je ena izmed strokovnih enot  UPK Ljubljana, kjer se opravljajo različne ambulantne obravnave vseh psihiatričnih motenj s poudarkom na stresnih motnjah, depresijah, bipolarnih motnjah, kakor tudi psihotičnih motnjah. V sklopu Centra se izvaja začetna psihiatrična ambulantna obravnava, prav tako pa nadaljevalno in tudi dolgotrajno ambulantno vodenje pacientov, lahko po hospitalizaciji na eni od drugih strokovnih enot UPK Ljubljana, največkrat pa brez hospitalizacije.

Dejavnosti Centra slonijo na timskem sodelovanju psihiatrov, kliničnih psihologov, dipl. medicinskih sester,  pedagogov, socialne delavke in zdravstvenih administratorjev. Osnovna strokovna usmeritev Centra je celostna obravnava, ki temelji na interdisciplinarnem pristopu pri diagnostiki in zdravljenju tako na primarni kot sekundarni ter terciarni zdravstveni ravni.

Ordinacijski čas: od ponedeljka do petka od 8.15 do 14.45. ure.

Naročanje novih pacientov:

  • OSEBNO: SOBA 4  - od 8.00 do 12.00 ure
  • TELEFONSKO: 01/ 4750 685 - od 8.00 do 12.00 ure
  • ELEKTRONSKO: https://narocanje.ezdrav.si/
  • NAROČANJE PO POŠTI: Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava