Center za izvenbolnišnično psihiatrijo je ena izmed strokovnih enot  UPK Ljubljana, kjer se opravljajo ambulantne obravnave vseh psihiatričnih motenj s poudarkom na stresnih motnjah, depresijah, bipolarnih motnjah, kakor tudi psihotičnih motnjah. V sklopu Centra se izvaja začetna psihiatrična ambulantna obravnava, prav tako pa nadaljevalno in tudi dolgotrajno ambulantno vodenje pacientov, lahko po hospitalizaciji na eni od drugih strokovnih enot UPK Ljublkjana, največkrat pa brez hospitalizacije.

Dejavnosti Centra slonijo na timskem sodelovanju psihiatrov, kliničnih psihologov, dipl. medicinskih sester,  pedagogov, socialne delavke in zdravstvenih administratorjev. Osnovna strokovna usmeritev Centra je celostna obravnava, ki temelji na interdisciplinarnem pristopu pri diagnostiki in zdravljenju tako na primarni kot sekundarni ter terciarni zdravstveni ravni.

Ordinacijski čas: od ponedeljka do petka od 8.15 do 14.45. ure.

V okviru Centra deluje tudi Urgentna psihiatrična ambulanta, vsak dan od 8. do 15. ure, kjer delajo zdravniki izmenjaje. Namen Urgentne psihiatrične ambulante je hitra ocena psihičnega stanja, začetno svetovanje in uvedba zdravil, oziroma prilagajanje zdravil, če jih pacienti že imajo predpisane, usmeritev v dodatne diagnostične postopke, če so le-ti potrebni ter usmeritev pacienta v nadaljnjo obravnavo (ambulantno izbranemu zdravniku, specialistu psihiatru ali specialistu nepsihiatrične stroke, oziroma v bolnišnično obravnavo).

Naročanje novih pacientov:

  • OSEBNO: SOBA 4  - od 8.00 do 12.00 ure
  • TELEFONSKO: 01/ 4750 685 - od 8.00 do 12.00 ure
  • ELEKTRONSKO: https://narocanje.ezdrav.si/
  • NAROČANJE PO POŠTI: Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana