UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti. UPK Ljubljana zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin v okviru službe za prevencijo samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v okviru službe "Telefonski klic v duševni stiski"na primarni ravni po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

UPK Ljubljana opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena.

Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) razvršča v sledeče klasifikacijske skupine:

  • J 58.110 Izdajanje knjig
  • J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
  • Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost 
  • Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična  zdravstvena dejavnost 
  • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
  • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  • P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
  • M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava