Izobraževalno dejavnost UPK Ljubljana organizira, pripravlja in nadzoruje Sektor za izobraževanje.

Delovno telo, ki vodi in usklajuje izobraževalno dejavnost, oblikuje njeno usmeritev, usklajuje in nadzoruje izobraževalne programe v vseh organizacijskih enotah, je Svet za izobraževanje, ki ga sestavljajo fakultetni učitelji in habilitirani predavatelji, ki so zaposleni v UPK Ljubljana, torej strokovnjaki, ki razvijajo in uveljavljajo slovensko psihiatrično stroko (zdravniki – specialisti psihiatrije, specialisti klinične psihologije, diplomirane medicinske sestre in drugi).

UPK Ljubljana je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja s področja zdravstvene nege, študentov visokošolskega programa zdravstvena nega in delovna terapija ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, psihologija, socialno delo in socialna pedagogika

Izobraževalna dejavnost obsega:

  • izvajanje specializacije iz psihiatrije za zdravnike;
  • izvajanje specializacije iz klinične psihologije za psihologe;
  • izobraževanje zdravnikov sekundarijev;
  • izvajanje izobraževalne dejavnosti na vseh ravneh za potrebe srednjih in visokih šol ter fakultet;
  • sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov s področja psihiatrije in duševnega zdravja;
  • izvajanje podiplomskega izobraževanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;
  • sodelovanje s tujimi izobraževalnimi psihiatričnimi institucijami;
  • zagotavljanje strokovnjakov za komisije za strokovne izpite za zdravstvene delavce;
  • izpopolnjevanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v UPK Ljubljana;
  • izdajanje strokovnih publikacij s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihologije
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava