Svetovanje, izobraževanje, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, dnevni oddelek, raziskovanje, založništvo, koordinacija.

Ambulantno delo poteka v obliki individualnih pogovorov ali terapevtskih skupin. Vključuje lahko tudi delo s svojci ter partnersko ali družinsko terapijo.

Program zdravljenja načrtujemo skupaj s pacientom, v dogovoru z njim pa je zaželeno tudi sodelovanje pomembnih bližnjih.

Seveda zdravljenje lahko poteka tudi samo ambulantno. Pri tistih, za katere je najustreznejše  bolnišnično zdravljenje, osnovni program obsega dva do tri mesece ambulantne priprave za sprejem v bolnišnico. V tem času pacienti in svojci obiščejo pripravljalno skupino. Sledi sprejem v bolnišnico na 14-tedensko zdravljenje, od tega 6 tednov na oddelku za detoksikacijo in 8 tednov na oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje. Kasneje je možna vključitev v Dnevni oddelek, ki poteka trikrat tedensko(pon., sre., četr.). Zdravljenje tu poteka še šest mesecev, lahko tudi manj ali več. Že v času zdravljenja v Dnevnem oddelku se je možno vključiti v programe dodatnih terapevtskih skupin, kluba ali skupin za samopomoč. Pomembno je, da je bivši uživalec tudi kasneje vključen v individualno ali skupinsko obravnavo ali da obiskuje klub zdravljenih uživalcev drog. Opisan tipičen potek zdravljenja prilagajamo v vsaki fazi potrebam in zmožnostim posameznika (oblika bolezni odvisnosti, morebitne pridružene duševne motnje ali stiske, telesna bolezen, starost, oddaljenost, zaposlitev, šolanje…). V kolikor ugotovimo, da opisano zdravljenje za posameznega pacienta ni optimalno, se dogovorimo za drugačne, ustreznejše možnosti. Pacientu torej avtomatično »ne pripada« ves program v opisani obliki, temveč se glede na njegov napredek v zdravljenju išče najustreznejše oblike pomoči. Možno je torej vstopati tudi le v posamezne oblike zdravljenja, še posebej v ambulantni obravnavi, v  Dnevnem oddelku pa le v nekatere programe.

V kolikor pacient na lastno željo zapusti bolnišnično zdravljenje, vsaj 3 mesece ne more biti ponovno uvrščen na čakalno listo za sprejem na Oddelek za detoksikacijo, Oddelek za intenzivno podaljšano zdravljenje ali Dnevni oddelek. Če  je pacient iz programa izključen zaradi kršenja terapevtskega dogovora, mora za ponovno vključitev na čakalno listo počakati vsaj 6 mesecev. V tem času ima v skladu z individualnim programom možnost ambulantnega zdravljenja.

Število ponovnih sprejemov v bolnišnično zdravljenje ni omejeno.

Center za zdravljenje od prepovedanih drog je povezan z 18-imi Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog; tudi od tu sprejemamo paciente in možna je tudi nadaljnja obravnava po odpustu z zdravljenja.

Ravno tako sodelujemo z drugimi vladnimi, nevladnimi in prostovoljnimi oblikami pomoči, z vzgojnimi zavodi ter zavodi za izvrševanje kazni zapora.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava