Enoto za prolongirano terapijo sestavlja šest bolnišničnih oddelkov. Pet oddelkov je odprtega tipa, eden pa je oddelek pod posebnim nadzorom. Večina pacientov je na obravnavo na EPT sprejetih po krajši obravnavi na sprejemnih oddelkih, drugih intenzivnih oddelkih ali pa direktno na oddelek. Na oddelkih EPT obravnavamo paciente, pri katerih se bolezen ponavlja in potrebujejo dolgotrajnejše oblike obravnave.

Izvajamo farmakoterapevtsko zdravljenje, pacienti so dnevno vključeni v različne terapevtske skupine in načrtujemo tudi  skrb in obravnavo po odpustu iz bolnišnice. Način obravnave se  prilagaja zdravstvenim in socialnim potrebam posameznika v varnem in urejenem okolju. Informacije o zdravstvenem stanju, terapiji in poteku bolezni vam bo posredoval lečeči psihiater, medicinska sestra pa vam lahko posreduje informacije o počutju pacienta.

Zdravstveno osebje vas mora seznaniti s hišnim redom in urnikom oddelčnih dejavnosti. Spoštovanje pravil je nujnost, ki prispeva k boljšem počutju vseh vključenih v proces zdravljenja.

Pacienti so oblečeni v svoja oblačila, zato jim je potrebno priskrbeti obleko in obutev, copate in zadostno količino spodnjega perila. Potrebno je tudi poskrbeti za vzdrževanje obleke. Paciente prosimo, da imajo ob sprejemu pri sebi toaletne pripomočke, invalidske pripomočke in zdravila, ki jih redno uživajo. Prinešena zdravila oddajte medicinski sestri na oddelku. Večje vsote denarja, dokumente in druge predmete večjih vrednosti pustite doma oz. jih ne puščajte v nezavarovanih prostorih. Psihiatrična klinika za osebno lastnino in vredne predmete v primeru odtujitve, poškodbe ali izgube ne odgovarja. V skladu s hišnim redom se pacienti lahko gibajo po celotnem območju klinike in zelenih površinah. Po dogovoru z lečečim psihiatrom pa so mogoči izhodi tudi iz območja klinike in izhodi domov preko vikenda.

Kajenje je dovoljeno samo v kadilnicah. Na oddelke ni dovoljeno prinašanje alkoholnih in drugih psihoaktivnih substanc.

Zdravstveni tim na vseh oddelkih sestavljajo:

 • zdravnik psihiater
 • oddelčna medicinska sestra
 • zdravstveni tehniki
 • delovni terapevt
 • socialna delavka

Po potrebi pa tudi:

 • internist
 • psiholog
 • nevrolog
 • fizioterapevt

 
Informacije za svojce in obiski

Oddelki:

Oddelek A1 - Ženski oddelek in je zaradi intenzivnosti obravnave pod posebnim nadzorom oz. zaprtega tipa.

 • Telefon: 01/ 5872 267

Oddelek A2 - Ženski oddelek odprtega tipa.

 • Telefon: 01/ 5872 263

Oddelek A3 - Ženski oddelek odprtega tipa

 • Telefon: 01/5872 272

Oddelek A4 - Ženski oddelek odprtega tipa.

 • Telefon: 01/ 5872 270

Oddelek A5 - Moški oddelek odprtega tipa.

 • Telefon: 01/ 5872 357

Oddelek A6 - Moški oddelek odprtega tipa.

 • Telefon: 01/5872 280
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava