Na enoti za intenzivno psihiatrijo se izvaja intenzivna diagnostika in zdravljenje nujnih psihiatričnih stanj, predvsem tistih, pri katerih pride do motenj presoje resničnosti.

Poleg sprejemnih oddelkov z 32 posteljami sta na enoti še dva zaprta oddelka, kjer je zaposleno dovolj veliko število osebja, da lahko zagotavlja intenzivne oblike obravnave: zdravljenje z zdravili, razbremenitvene psihoterapevtske ukrepe in delovno terapijo.

Trije odprti oddelki so namenjeni nadaljevanju ali začetku intenzivne obravnave.

Oddelek I2 in I4 z povezanim delovanjem različnih strokovnjakov omogočita poleg zdravljenja tudi psihoterapevtsko obravnavo in začetke rehabilitacije prvič sprejetih pacientov, ki potrebujejo pomoč pri študiju, vrnitev v delovni proces ali domače okolje. Del obravnave je namenjen delu z družinami, ki se jim pomaga razumeti naravo duševne motnje in njeno obvladovanje v začetnih obdobjih bolezni. Velik del terapevtskega dela je usmerjen k vzpostavljanju dobrega sodelovanja v procesu zdravljenja.

Na oddelku I5 se zdravijo posamezniki s tistimi oblikami duševnih motenj, posebej depresij, pri katerih ima bolezen takšen potek, da zahteva posebne prilagoditve procesa zdravljenja. Oddelek vodi vrhunski strokovnjak na področju psihofarmakoterapije.

Oddelki


Sprejemni oddelek

To je urgentni oddelek, namenjen vsem tistim pacientom, ki zaradi svojega psihičnega stanja, bolezni ali ogrožajočega vedenja potrebujejo takojšnjo psihiatrično pomoč, diagnostiko inzdravljenje. Na oddelku velja zaradi tega intenzivna obravnava, ki vključuje tudi večjo stopnjo varovanja sprejetih pacientov ter je zaradi tega zaprtega tipa. Na osnovi zakona o duševnem zdravju, pacientom zagotavljamo zakonsko urejeno varstvo. Pacienti so na oddelku toliko časa, da se njihovo psihično stanje umiri, da opredelimo vzroke njihovih težav, da niso več ogroženi in da naredimo načrt nadaljnjega zdravljenja in pomoči. Na oddelku so pacienti vključeni v terapevtske aktivnosti, ki vključujejo tako delovno kot izrazno terapijo, psihoterapevtske skupine in individualne pogovore. Na oddelku poleg zdravnikov psihiatrov in diplomiranih medicinskih sester ter zdravstvenih tehnikov delajo tudi drugi terapevti. V procesu obravnave sodelujemo s svojci in drugimi bližnjimi. Na kliniki poteka izobraževanje namenjeno svojcem in pacientom o bolezni, zdravljenju in drugih oblikah obravnave. Vaše sodelovanje je neprecenljivo tako pri diagnostiki in zdravljenju kot pri oblikovanju načrta nadaljnjega zdravljenja, zato vas prosimo za osnovne kontaktne podatke.

Pacienti so s sprejemnega oddelka praviloma premeščeni na odprte oddelke, kjer nadaljujejo bolnišnično obravnavo

Za boljše sodelovanje Vam namenjamo nekaj informacij.

 • Prosimo Vas, da svojcem, ki se zdravijo na našem oddelku priskrbite toaletne potrebščine, primerne copate, kratke bombažne nogavice.
 • Prepovedano je prinašanje vseh nevarnih predmetov (npr.: ostri predmeti, orožje, vžigalniki,nevarne snovi) in alkohola ter prepovedanih drog.
 • Preden izročene stvari izročite svojcem, je potrebno obvestiti oddelčno osebje, ki stvari skupaj z vami pregleda. V okviru delovne terapije si pacienti enkrat dnevno kuhajo tudi kavo, zato Vas prosimo, da jo priskrbite, kadilcem pa cigarete.

Aktivnosti

Na oddelku potekajo še različne aktivnosti, kot so: ustvarjalna delavnica, likovna skupina, fitnes skupina, telovadba, literarno – likovna skupina, mala skupina, kinezioterapija, psihodrama in tematska skupina.

Obiski

 • obiski so vsak dan od 15:10 - 17:30, po dogovoru z zdravnikom, ena zdrava oseba po 15 minut
 • možne so tudi individualne prilagoditve,
 • pacienti lahko pokličejo Vas ali vi njih na telefonski številki: 01/5872 – 581 vsak dan 15:00 – 18:00.
 • izhod z oddelka je mogoč bodisi samostojno oziroma v vašem spremstvu le z dovoljenjem zdravnika,
 • otrokom, mlajšim od 14 leta, obisk načeloma ni dovoljen oz. le po predhodnem dogovoru z zdravnikom.

Zaradi nepredvidljivosti obsega dela na Sprejemnem oddelku, informacije v določenem terminu niso vedno možne. Prosimo za vaše razumevanje.

Dan na oddelku

7.00 – 7.30 vstajanje in jutranja higiena
8.00 – 8.20 zajtrk in zdravila
8.30 – 9.00 informativna skupina
9.30 – 12.00 vizita
9.30 – 12.00 oddelčne aktivnosti
12.00 – 12.30 kosilo
12.30 – 15.00 popoldanski počitek
15.00 – 15.30 malica in zdravila
15.10 – 17.30 obiski
15.00 – 18.00 klici
18.00 – 18.30 večerja
18.30 – 19.00 večerna higiena
20.00 - 21.00 zdravila


Oddelek I2

Na oddelku potrebujete:

 • toaletne potrebščine (milo, šampon, zobna ščetka in pasta, glavnik, pribor za britje…)
 • oblačila (spodnje perilo, nogavice, trenirka, majice, copati, udobna obutev…)

Oddelek se zaklene od 21.00 do 6.00 ure.

Knjižnica je odprta:

 • ponedeljek od 8.00 do 9.00 in od 13.00 do 15.00
 • torek od 8.00 do 9.00
 • sreda od 13.00 do 15.00
 • četrtek od 8.00 do 9.00 in od 14.00 do 15.00
 • petek od 8.00 do.10.00 in 13.00 do 15.00 ( predhodno se informirajte)

PRINAŠANJE ALKOHOLA IN DROG TER KAJENJE NA ODDELKU NI DOVOLJENO.

Izhodi

Izhodi izven območja bolnišnice so dovoljeni le s pisnim dovoljenjem oddelčnega zdravnika.


Oddelek I3

Oddelek je namenjen pacinetom/kam, ki potrebujejo daljše zdravljenje (diagnostiko in psihiatrično pomoč) na varovanem oddelku zaprtega tipa. Namenjen je vsem pacientom/kam, ki zaradi svojega psihičnega stanja, bolezni ali ogrožajočega vedenja potrebujejo pomoč. Pri zdravljenju sodeluje tim razlicnih strokovnjakov, poleg zdravnikov psihiatrov in medicinskih sester ter zdravstvenih tehnikov delajo tudi terapevti različnih usmeritev.
V zdravstveno - vzgojni dejavnosti poskušamo vključiti tudi svojce, kateri so neprecenljivi pri diagnostiki ter pri razumevanju nastanka težav naših pacientov.

Vse člane terapevtskega tima zavezuje varovanje poklicnih skrivnostih, ter spoštovanje ob  prihodu in odhodu pacienta iz oddelka. Tako kot zavezuje člane terapvetskega tima molčečnost in spoštovanje do pacientov, tudi Vas naprošamo za diskretnost in spoštljivost do pacientov katere srečate na oddelku v času obiskov.

Pacientom zagotavljamo zakonsko urejeno varstvo s strani sodišča in neodvisnega psihiatra, ki dvakrat tedensko obiščejo oddelek in ugotavljajo upravičenost zdravljenja pri nas. Pacienti so na oddelku toliko časa, da se njihovo psihično stanje umiri, da opredelimo vzroke njihovih težav, da niso več ogroženi in da naredimo načrt nadaljnjega zdravljenja in pomoči.

Koristne informacije

 • obiski so vsak dan od 14 – 17 ure
 • možne so tudi individualne prilagoditve
 • izhod izven oddelka je mogoč bodisi samostojno ali v spremstvu svojcev, le z dovoljenjem zdravnika in samo v območju UPK
 • priporočamo, da sta na obisku pri svojcu največ dve osebi
 • otrokom mlajšim od 14 let obisk načeloma ni dovoljen oz., le po predhodnem dogovoru z zdravnikom

Zaželjeno je, da pacienti po svojih močeh sami vzdržujejo red in čistočo na oddelku, da  skrbijo za osebno higieno,  pri tem rabijo naslednje pripomočke:

 • zobna ščetka in zobna pasta
 • glavnik
 • peno za britje
 • žiletke za enkratno uporabo ali brivnik
 • toaletne robčke za enkratno uporabo
 • kratke bombažne nogavice, pižamo, trenirko
 • primerne copate
 • telefonska kartica
 • denar za drobne nakupe (ne več kot 20 €)

Zaradi varnosti na oddelku ne sme biti ostrih predmetov, pločevin in steklovine za vse ostale stvari prosimo, da se dogovorite s terapevtskim timom.Za nobeno dodatno stvar, ki jo prinesete pacientu brez posvetovanja, ne prevzemamo odgovornosti. Večje vsote denarja (nad 20 €) in dragocenosti se hranijo v sefu. Denar Vam po Vašem naročilu dvigne iz sefa socialna delavka.

Po naši strokovni presoji si pridržujemo pravico pridržati stvari, ki se nam na oddelku zdijo potencialno nevarne za paciente ter osebje.

Na oddelku potekajo različne aktivnosti, kot so:

 • velika in mala skupina
 • tematska skupina z zdravnikom
 • glasbeno-likovna skupina
 • kreativna skupina
 • trening socialnih veščin
 • psihodrama
 • fitnes
 • terapevtska skupina s psi
 • individualna terapija oz. kreativne tehnike
 • individualni pogovor s socialno delavko

V sklopu delovne terapije pacientom kuhamo kavo dvakrat dnevo, zato Vas naprošamo, da jim jo priskrbite, kadilcem pa cigarete. 

V kliniki poteka tudi izobraževanje za paciente in svojce, ki je namenjeno boljšemu razumevanju bolezni, sodelovanju pri načrtovanju zdravljenja in izkoriščanje zdravih potencialov posameznika ter ponovni vključitvi v družino in skupnost.

Dan na oddelku

07.00 - 07.45 vstajanje in jutranja higiena
07.45 - 08.00jutranja telovadba
08.15 - 09.00zajtrk, zdravila in kavica
09.00 - 09.15informativna skupina
09.15 - 12.00vizita in oddelčne aktivnosti
12.00 - 12.30kosilo
12.30 - 15.00popoldanski počitek 
14.00 - 17.00obiski
15.00 - 15.30zdravila, malica in kava
17.00 - 17.45tematska skupina
18.00 - 18.30večerja
21.00 - 21.00zdravila
21.00 - 22.00večerna higiena in priprava na spanje

Oddelek I4

Obravnava je individualno prilagojena bolniku. Pri načrtu obravnave in spremljanju napredka v zdravljenju sodeluje tim različnih strokovnjakov, ki ga vodi in uskljajuje oddelčni zdravnik-psihiater. Zdravljenje je medikamentozno z zdravili in nemidikamentozno - aktivno sodelovanje v terapevtskih dejavnostih na oddelku. Zaželjeno je, da bolniki po svojih močeh sami vzdržujejo red in čistočo na oddelku ter da sooblikujejo in spoštujejo hišni red. Oddelčne prostore uporablja več ljudi, zato je nujna uvidevnost in spoštovanje drugačnosti posameznikov. Med bivanjem na oddelku se trudimo zagotavljati človekove in bolnikove pravice.

Svojci so pomemben del bolnikovega življenja. Njihova pomoč in opora obolelemu članu je zelo zaželjena, saj ugodno vpliva na potek obravnave. Individualne informacije z zdravstvenem stanju posreduje svojcem zdravnik. Na oddelku poteka skupina za svojce, ki je namenjena boljšemu razumevanju bolezni, sodelovanju pri načrtovanju zdravljenja in hkrati nudi podporo svojcem pacienta.

Koristne informacije

Bolniki so na oddelku v svojih oblačilih. Oblačila naj bodo ustrezna in praktična ter primerna za izvajanje različnih terapevtskih dejavnosti. Potrebujete copate in obutev za prosti čas. Poskrbeti morate tudi za toaletne potrebščine.

Bolniki so sami odgovorni za svoje stvari; denar in dragocenosti lahko shranijo v sefu. Kajenje na oddelku ni dovoljeno, bolniki lahko kadijo na balkonu in izven stavbe. Uživanje in prinašanje alkohola in drugih drog na oddelek ni dovoljeno. Dovoljeni so sprehodi na območju bolnišnice, izhod izven območja pa mora odobriti zdravnik.

Izhodi in priprava na odpust

V program zdravljenja je vključeno tudi preživljanje vikendov v domačem okolju. Zaželjeno je, da na prvi vikend izhod bolnika spremljajo svojci. Bolnišnični obravnavi sledi ambulantna obravnava pri izbranem psihiatru.

Aktivnosti

Na oddelku potekajo različne aktivnosti kot so:

 • velika in mala skupina
 • tematska skupina
 • glasbeno likovna skupina
 • kreativna skupina
 • trening socialnih veščin
 • psihodrama
 • kinezioterapija
 • skupina pravljice za odrasle
 • podporna skupina s psihologinjo
 • skupina za svojce

Naši bolniki se vključujejo tudi v druge dejavnosti, ki potekajo v okviru naše bolnišnice: metakognitivni trening za psihoze in depresije, terapevtske delavnice, likovni atelje, fitnes, telovadba, sv.maša, kinopredstave.

Dan na oddelku

07.00 -          vstajanje,  osebna higiena, urejanje sob
07.45 -jutranja telovadba
08.00 - zajtrk, razdelitev zdravil
09.00 - 12.00vizita, skupinske dejavnosti in druge aktivnosti delovne terapije
12.00 -kosilo
12.30 - 15.00počitek ali aktivnost, če je le-ta predpisana
15.00 -razdelitev zdravil
15.30 -malica
15.00 - 17.00obiski, sprehodi
17.00 -tematska skupina
18.00 -večerja
18.00 - 21.00dejavnosti po izbiri, priprava na spanje, TV
21.00 -razdelitev zdravil
22.00 - 07.00nočni počitek

Bolnike prosimo, da se ob predaji službe (7, 14, 21 uri) zadržujejo na oddelku, da spoznajo odgovorno medicinsko sestro.


Oddelek I5

Na oddelku potrebujete:

 • toaletne potrebščine (milo, šampon, zobna ščetka in pasta, glavnik, pribor za britje…)
 • oblačila (spodnje perilo, nogavice, trenirka, majice, copati, udobna obutev…)

Knjižnica 

 • ponedeljek od 8.00 do 9.00 in od 13.00 do 15.00
 • torek od 8.00 do 9.00
 • sreda od 13.00 do 15.00
 • četrtek od 8.00 do 9.00 in od 14.00 do 15.00
 • petek od 8.00 do.10.00 in 13.00 do 15.00 ( predhodno se informirajte)

PRINAŠANJE ALKOHOLA IN DROG TER KAJENJE NA ODDELKU NI DOVOLJENO.

Dan na oddelku

07.00 - 08.00jutranja toaleta, oblačenje, postiljanje postelj, telovadba, rekreacija v fitnesu
08.00 -zajtrk, jutranji odmerek zdravil
12.00 -kosilo
12.30 - 15.00počitek ali aktivnost, če je le-ta predpisana
15.00 -opoldanski odmerek zdravil
15.30 -malica
17.00 -skupina s sestro
18.00 -večerja
21.00 -večerni odmerek zdravil, priprava na spanje (umivanje, preoblačenje v pižamo)
22.00 - 07.00nočni počitek

V nočnem času pričakujemo še večjo obzirnost do sobolnikov.

Prostor delovne terapije se odpre ob 8.00.

Izhodi

Izhodi izven območja bolnišnice so dovoljeni le s pisnim dovoljenjem oddelčnega zdravnika.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava