Na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPK Ljubljana), smo leta 2018 začeli aktivno izvajati projekt Mobilne enote za zdravstveno rehabilitacijo uporabnikov prepovedanih drog in novih psihoaktivnih substanc. Projekt je bil osnovan z namenom, da bi uporabnike prepovedanih drog in novih psihoaktivnih substanc opolnomočili pri iskanju zaposlitve v njihovem okolju. Obenem pa je poudarek tudi na zdravstveni in socialni rehabilitaciji uporabnikov prepovedanih drog in novih psihoaktivnih substanc. Najbolj ranljive tri ciljne skupine uporabnikov drog, ki jih vključujemo v projekt so uporabniki drog, ki imajo diagnosticirano odvisnosti od drog soobstoječo duševno motnjo; uporabniki, ki imajo že več poskusov vzpostavljanja abstinence; uporabniki novih psihoaktivnih substanc.

V sklopu projekta Mobilne enote izvajamo različne aktivnosti: projektne naloge uporabnikov z namenom na kakšen način zapolniti prosti čas, obiske kariernega središča in borze dela z namenom pridobitve zaposlitve uporabnikov oz. povezovanje s trgom dela. Povezujemo se tudi z drugimi organizacijami kot so zavodi za vzgojo in izobraževanje in centri za socialno delo ter različnimi nevladnimi organizacijami. Sodelujemo z zdravstvenimi fakultetami, fakulteto za socialno delo, izvajamo izobraževanja strokovnjakov na področju odvisnosti ter izvajamo obiske na domu. Tim Mobilne enote CZOPD UPK LJ je sestavljen iz diplomiranega zdravstvenika, ki je tudi koordinator projekta, univerzitetnega diplomiranega socialnega delavca, diplomiranih delavnih terapevtk in psihiatrov. Občasno sodelujejo tudi psiholog ter študenti/prostovoljci. Tim mobilne enote naredi integriran celosten načrt zdravstvene obravnave za vsakega uporabnika posebej. Preden gremo k uporabnikom na dom pridobimo tudi soglasje od uporabnikovih svojcev in ostalih, da dovolijo tovrstno obravnavo pri njih doma. Smo popolnoma anonimni (na kombiniranem vozilo ni nobenega napisa z oznako psihiatrične ustanove).

Projekt je sofinanciran iz sredstev Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPK LJ) in Evropskih skladov, pridobljenih s pomočjo Ministrstva za zdravje RS. Omogočil je novo zaposlitev za diplomiranega zdravstvenika, ki je sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in pridobitev kombiniranega vozila, financiranega iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava