Komu je namenjena

Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo (EIOAP) je namenjena izvajanju intenzivne diagnostike in zdravljenju nujnih psihiatričnih stanj, predvsem tistih, pri katerih pride do motenj presoje resničnosti. Je edina varovana enota za otroke in mladostnike do dopolnjenjega 18. leta v Sloveniji. Enota ima 10 postelj z različnimi stopnjami varovanja. Je tesno povezana z Enoto za adolescentno psihiatrijo, Urgentno triažno službo za otroško in mladostniško psihiatrijo UPKL, sodeluje pa tudi z drugimi bolnišničnimi oddelki in ambulantnimi službami za otroško in mladostniško psihiatrijo iz vse Slovenije. Na EIOAP sta zaposleni dve zdravnici specialistki otroške in mladostniške psihiatrije, specialist klinične psihologije, socialna delavka, delovna terapevtka, administratorka in dovolj veliko število specialno strokovno usposobljenega zdravstvenega osebja, da lahko zagotavlja intenzivne oblike obravnave: začetno in akutno diagnostiko, zdravljenje z zdravili, razbremenitvene psihoterapevtske ukrepe, socialno obravnavo, delovno terapijo in zdravstveno nego. Enota sodeluje tudi z Bolnišnično šolo OŠ Ledina.

Indikacije za hospitalizacijo:
EIOAP sodi kot oddelek pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice pod pristojnosti Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr; Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US), zato so indikacije za hospitalizacijo izključno, kot jih zakon narekuje (39. člen), če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

  • če oseba ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim,
  • če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje in
  • če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in druge alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči (z zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici izven oddelka pod posebnim nadzorom, z zdravljenjem na drugih oddelkih otroške in mladostniške psihiatrije, z ambulantnim zdravljenjem, zdravljenjem v skupnosti ali z nadzorovano obravnavo).

Po ZDZdr EIOAP tesno sodeluje tudi z Okrožnim sodiščem v Ljubljani.


Cilji obravnave:
Na EIOAP so hospitalizirani otroci in mladostniki z najtežjimi oblikami duševnih motenj ali sumom na najtežje oblike duševnih motenj zaradi diagnostike in/ali diferencialne diagnostike duševne motnje, do zadostne stabilizacije duševne motnje (če je ta prisotna) za premestitev na druge oddelke, usmeritev v ambulantno obravnavo ali druge oblike obravnave (CSD, …).

Napotitev na sprejem:  
EIOAP  ambulantnim pedopsihiatričnim službam, CDZOM in bolnišničnim oddelkom za otroke in mladostnike nudi možnost kratkotrajne hospitalizacije pacientov, katerih ambulantno ali hospitalno vodenje in zdravljenje duševne motnje ni možno zaradi nevarnosti sebi ali drugim, hkrati pa nimajo telesnih bolezni ali so ob njih telesno stabilni.

Pacienti so lahko napoteni na EIOAP na naslednje načine:

  • z napotnico specialista otroške in mladostniške psihiatrije (ali specialista psihiatrije v prehodnem obdobju) s stopnjo nujnosti 1, po kriterijih ZDZdr.
  • preko Urgentno triažne ambulante UPKL tudi pacienti, ki bodo napoteni s strani izbranega pediatra ali urgentnega zdravnika k specialistu otroške in mladostniške psihiatrije z napotnico s stopnjo nujnosti 1 in bo triažni zdravnik ocenil, da potrebujejo hospitalizacijo na varovanem oddelku po ZDZdr.


PODROBNEJŠI OPIS ODDELKA ZA PACIENTE IN SVOJCE:

EIOAP je zaprti intenzivni oddelek, namenjen vsem tistim otrokom in mladostnikom, ki zaradi hude duševne motnje katere posledica je ogrožajoče vedenje potrebujejo takojšnjo psihiatrično pomoč, diagnostiko in zdravljenje.
Na oddelku poteka intenzivna obravnava na osnovi Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), ki vključuje večjo stopnjo varovanja sprejetih pacientov in je zato zaprtega tipa. Otroci ali mladostniki ostanejo na oddelku praviloma toliko časa, da se njihovo psihično stanje stabilizira, da niso več akutno ogroženi, opredelimo vzroke njihovih težav in naredimo načrt nadaljnje diagnostike, zdravljenja in pomoči. Ko ni več potrebe po intenzivnem varovanju, je otrok ali mladostnik usmerjen v druge oblike obravnave (drugi oddelki, ambulantna obravnava).
Na oddelku poleg zdravnikov specialistov otroške in mladostniške psihiatrije, diplomiranih zdravstvenikov, medicinskih sester ter zdravstvenih tehnikov delajo tudi socialna delavka, delovna terapevtka, klinični psiholog in administratorka. Izven rednega delovnega časa pa še dežurni zdravnik.  
V procesu obravnave sodelujemo s starši in drugimi bližnjimi.

Sodelovanje staršev, skrbnikov in drugih bližnjih je neprecenljivo tako pri diagnostiki in zdravljenju kot pri oblikovanju načrta nadaljnjega zdravljenja, zato vedno prosimo za osnovne kontaktne podatke.

POMEMBNE INFORMACIJE
Za boljše sodelovanje Vam namenjamo nekaj informacij :
Prosimo Vas, da pacientom, ki se zdravijo na našem oddelku priskrbite toaletne potrebščine, primerne copate, spodnje perilo ter bombažne nogavice.
Prepovedano je prinašanje vseh nevarnih predmetov (npr.: ostri predmeti, steklena embalaža, orožje, vžigalniki, nevarne snovi) in alkohola ter ilegalnih drog. Prinašanje hrane pa nezaželeno. Na oddelku je kajenje prepovedano.
Preden prinešene stvari izročite pacientom, je potrebno obvestiti oddelčno osebje, ki stvari skupaj z vami pregleda.
Otrokom in mladostnikom bo vsaj enkrat dnevno omogočen telefonski klic iz ambulante.

PROGRAM AKTIVNOSTI
Na oddelku potekajo različne aktivnosti, ki so individualno prilagojene otrokom in mladostnikom.

OBISKI
•    obiski so vsak dan od 15:00 — 17:00,
•    možne so tudi individualne prilagoditve,
•    izhod z oddelka je mogoč v spremstvu svojcev  z dovoljenjem zdravnika,
•    priporočamo obisk do 30 minut,
•    priporočamo, da sta na obisku največ dve osebi hkrati.

 

DAN NA ODDELKU

7:00 bujenje
7:00 - 7:30 jutranja higiena in merjenje vitalnih funkcij
7:30 - 7:45 jutranja telovadba
7:45 - 8:15 zajtrk in zdravila
8:15 - 9.00 informativna skupina z DT (delovna terapija poteka od 8.15-15h)
9:00 - 12:00 vizita
10:00 dopoldanska malica
12:00 - 12:30 kosilo
14:00    opoldanska terapija in malica
15:00 - 17:00 obiski
17:15 - 18:00 skupina z MS/ZT
18:00 - 18:30 večerja
19:00 - 20:30 večerna higiena
21:00 večerna terapija
21:00 - 22:00 priprava na spanje


INFORMACIJE PRI ODDELČNIH ZDRAVNIKIH ENOTE ZA INTENZIVNO OTROŠKO IN  ADOLESCENTNO PSIHIATRIJO: PONEDELJEK IN SREDA: od 13:00 do 14:00 ure

Zaradi nepredvidljivosti obsega dela na Enoti za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo informacije v določenem terminu niso vedno možne! Prosimo za razumevanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava