Enota zajema dva programa za zdravljenje:

  • Program za psihoterapijo nevrotskih in osebnostnih motenj (EPN)
  • Program za psihoterapijo psihotičnih motenj (EPP)

Kako učinkuje psihoterapija

Simptomi izvirajo iz čustvenih konfliktov in vzorcev. Psihoterapevti vam jih pomagajo raziskati in bolje razumeti. Na ta način si ustvarite možnost, da se jih bolj konstruktivno lotevate in jih razrešujete. Psihoterapija na Enoti temelji na spoznanjih psihoanalitične, eksistencialne in fenomenološke psihoterapije.

  • Lokacija: Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana
  • Kontakt: Dunja Agrež  E: dunja.agrez@psih-klinika.si 
  • Telefon: 01/5874 951, telefaks 01/5402 158

Program za psihoterapijo nevrotskih in osebnostnih motenj (EPN)

Komu je program namenjen

Program je namenjen zdravljenju oseb z nevrotskimi in osebnostnimi motnjami kot so:  huda tesnoba, potrtost, fobije, pretirana utrujenost, telesne težave, ki jim vaš zdravnik ne najde organske osnove, ter hude težave v odnosih z ljudmi kot so: hude zakonske težave, v spolnosti, pa tudi težave pri študiju ali delu.

Vključevanje v program zdravljenja

Napoti vas lahko lečeči psihiater, izbrani zdravnik, ali  pa se za zdravljenje prijavite sami. Sprejeti boste po izpolnitvi anamnestičnega vprašalnika in po predhodnem pogovoru s psihoterapevtom, v katerem se podrobno seznanite  s terapevtskim programom.

Cilji in načini  zdravljenja

Jedro programa predstavlja  skupina, ki deluje po načelih  skupinske analitične psihoterapije. Bistveno je, da v  terapevtskem  procesu aktivno sodelujete in se v zdravljenju lotevate vsega, kar vas čustveno vznemirja. 


Program za psihoterapijo psihotičnih motenj (EPP)

Komu je program namenjen

Program je namenjen zdravljenju  oseb s psihotičnimi motnjami. Te so zelo različne glede na svoj nastanek, razvoj, klinično sliko in  potek. Proces zdravljenja na Enoti se poleg medikamentozne terapije osredotoča na intenzivno psihoterapevtsko obravnavo.

Vključevanje v program zdravljenja

Za sprejem se odločimo po uvodnem pogovoru z zdravnikom Enote. Ker je za  psihoterapevtsko obravnavno potrebno vaše sodelovanje,  je pomembno, da je odločitev zanjo samostojna in avtonomna.

Cilji in načini zdravljenja

Z zdravljenjem  želimo doseči ublažitev psihotičnih simptomov, pa tudi  preko vpogleda  v vaše doživljanje omogočiti, da izkoristite svoje zdrave potenciale za vključevanje v dejavno življenje v družini in širšem okolju. Pri zdravljenju sodeluje tim različnih strokovnjakov. Psihoterapevtska obravnava poteka v obliki individualne, skupinske in družinske psihoterapije.

Predvideno trajanje zdravljenja je 3 mesece

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava