Enota zajema dve podenoti in sicer:

  • Enoto za psihoterapijo nevroz (EPN) in
  • Enoto za psihoterapijo psihoz (EPP)

Kako učinkuje psihoterapija

Simptomi izvirajo iz čustvenih konfliktov. Psihoterapevti vam pomagajo raziskati in bolje razumeti te konflikte. Na ta način si ustvarite možnost, da se jih bolj konstruktivno lotevate in jih razrešujete. Psihoterapija na Enoti temelji na spoznanjih   psihoanalitične  psihoterapije.

Enota za psihoterapijo nevroz (EPN)

Komu je namenjena

Enota je namenjena zdravljenju pacientov z nevrotičnimi motnjami kot so:  huda tesnoba, potrtost, fobije, pretirana utrujenost, telesne težave, ki jim vaš zdravnik ne najde organske osnove, ter hude težave v odnosih z ljudmi kot so: hude zakonske težave, v spolnosti, pa tudi težave pri študiju ali delu.

Kako pridete na Enoto

Na enoto vas lahko  napoti lečeči psihiater, izbrani zdravnik, ali  pa se za zdravljenje odločite sami. Sprejeti boste po predhodnem pogovoru s psihoterapevtom, v katerem se podrobno seznanite  s terapevtskim programom.

Cilji in načini  zdravljenja

Jedro programa predstavlja  skupina, ki deluje po načelih  skupinske analitične psihoterapije (grupna psihoanaliza). Bistveno je, da v  terapevtskem  procesu aktivno sodelujete, v zdravljenju se lotevajte vsega, kar vas čustveno vznemirja. Če  ob prihodu jemljete zdravila vam jih poskušamo v dogovoru z vami postopoma ukiniti.

Lokacija: Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana

telefon: 01/5874 900., elefaks 01/5402 158


Enota za psihoterapijo psihoz (EPP)

Komu je namenjena

Enota je namenjena zdravljenju  pacientov s psihotičnimi motnjami. Te so zelo različne glede na svoj nastanek, razvoj, klinično sliko in  potek. Proces zdravljenja na Enoti se poleg medikamentozne terapije osredotoča na intenzivno psihoterapevtsko obravnavo.

Kako pridete na enoto

Na Enoto ste lahko sprejeti po nasvetu, oziroma  napotitvi lečečega psihiatra ali izbranega zdravnika. O dejanskem sprejemu se odločimo po uvodnem pogovoru z zdravnikom Enote. Ker je za  psihoterapevtsko obravnavno potrebno vaše sodelovanje, naj  bo odločitev zanjo samostojna.

 

Cilji in načini zdravljenja

Z zdravljenjem  želimo doseči ublažitev psihotičnih simptomov, pa tudi  preko vpogleda  v vaše doživljanje omogočiti, da izkoristite svoje zdrave potenciale za vključevanje v dejavno življenje v družini in širšem okolju. Pri zdravljenju sodeluje tim različnih strokovnjakov. Psihoterapevtska obravnava poteka v obliki individualne, skupinske in družinske psihoterapije.

Na obeh podenotah Enote za psihoterapijo  program bolnišnice  psihoterapije  traja tri mesece. Po zaključku zdravljenja skušamo poskrbeti za nadaljevanje zdravljenja v ambulantni  obliki.

 

Lokacija: Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana

telefon: 01/5874 900,  telefaks 01/5402 158