Novica

Prosto delovno mesto ZDRAVNIK SPECIALIST-M/Ž

Objavljamo prosto delovno mesto:

Naziv delovnega mesta: ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž, opravljena specializacija iz interne medicine.

S kandidatom bi na podlagi Zakona o urejanju trga dela sklenili pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela za 20 ur tedensko. 
Rok za prijavo: 14 dni (do 12. 2. 2019)

Kandidati naj pošljejo vlogo na naslov UPK Ljubljana, Studenec 48 - kadrovska služba, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: kadrovska@psih-klinika.si