Novica

Prosto delovno mesto - ZDRAVNIK SPECIALIST

Naziv delovnega mesta: ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž, opravljena specializacija iz interne medicine.
S kandidatom bi na podlagi Zakona o urejanju trga dela sklenili pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela za 20 ur tedensko.
Rok za prijavo: 14 dni (do 11.12.2018)

Kandidati naj pošljejo vlogo na naslov UPK Ljubljana, Studenec 48 - kadrovska služba, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov:
kadrovska@psih-klinika.si

Služba za kadrovske zadeve UPK Ljubljana