prof. dr. Bojan Zalar

Bojan Zalar, rojen v Ljubljani, je končal študij psihologije na Univerzi v Ljubljani. Specializacijo iz klinične psihologije je opravil na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje leta 1987. V času specializacije, leta 1984 je v okviru štipendije British Councila opravil študijske aktivnosti v Maudsley hospital (London, GB); Radcliff Infirmary, University Department of Clinical Neurology (Oxford, GB), The Institute of Neurology (Queen Square, London, GB). Leta 1993 je opravil magistrski in 1997 doktorski študij.

Od leta 1983 deluje na Univerzitetni Psihiatrični kliniki (UPKL), od leta 1991 je bil vodja psihološke dejavnosti, 1997 do 2000 vodja raziskovalne dejavnosti UPKL. Slednjo funkcijo opravlja tudi od leta 2004. Od leta 2004 do leta 2008 je bil pomočnik strokovnega direktorja, leta 2008 pa je prevzel funkcijo generalnega direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana in bil leta 2013 ter 2017 s strani vlade RS na funkcijo ponovno imenovan.

V okviru Ministrstva za znanost, kasneje ARRS, Znanstveneno raziskovalnega sveta za medicinske vede, je bil 12 let koordinator za področje psihiatrije (2000-2011). Ima najvišji znanstveni naziv - znanstveni svetnik.

Od leta 1997 je član RSK za klinično psihologijo, bil je tri mandate tudi predsednik.

Od leta 2009 je predsednik Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Od leta 1987 je aktiven predavatelj na podiplomskih tečajih iz psihopatologije in psihoterapije, predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju Medicinske fakultete v Ljubljani, končal je mentorstvo trem doktorjem znanosti, dvem mladim raziskovalcem, ter dvem magistrom. Na Univerzi v Mariboru (Medicinska fakulteta) je prejel naziv rednega profesorja in je prestojnik Katedre za klinično psihologijo. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je prav tako prejel naziv redni profesor, deluje v okviru Katedre za psihiatrijo, je nosilec predmeta Medicinska psihologija, teoretičnega dela predmeta Sporazumevanje, in aktiven pri predmetu Psihiatrija. Na podiplomskem študiju vodi predmet Nevropsihologija. V okviru doktorskega študija je predaval na Imperial Colleage v Londonu, bil je tudi član izpitne doktorske komisije.
Stalni član specialistične izpitne komisije iz klinične psihologije je bil od leta 1991 do 2013, od 2007 tudi njen predsednik. Bil je mentor več specializantom. Je avtor vsebinskega dela specializacije iz klinične psihologije pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in predstavlja osnovo za izvajanje specialističnega študija. Leta 2009 mu je Ministrstvo za zdravje podelilo naziv zdravsteni svetnik, v letu 2019 pa trajni naziv višji zdravstveni svetnik.

Objavil je preko sto sedemedeset publikacij in preko štirideset mednarodnih indeksiranih publikacij – SCI, SSCI, ki imajo mednarodno odmevnost - preko dvesto citatov. Vodil je sedem in sodeloval pri drugih dvanajstih znanstvenih nacionalnih projektih ARRS. Je nosilec prvega nacionalnega znanstvenega programa s področja psihiatrije z naslovom “Sistemski pristop obravnave stresa”, ki poteka od leta 2008 ter nadaljevalnega z naslovom “Sistemska medicina pri aplikaciji stresa, ocenjevanju posledic in homeostatičnih procesov pri bolnikih s karcinomom, astmo ali depresivno duševno motnjo ter njihovih sorodnikih “.

Je recenzent pri različnih domačih in tujih revijah, nacionalnih znanstvenih programov v tujini, ter tujih učnih programov univerz.

Bil je član in koordinator skupine za inovativnost EIT, InnoLIFE, (InnoSTARS, bivše države CE) za tematsko področje projekta EU za zdravje, s tematskim naslovom “Innovation for Healthy living and Active Ageing”.

Od leta 2011 je član uredniškega odbora Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava