prof. dr. Bojan Zalar

Bojan Zalar, rojen v Ljubljani, je končal študij psihologije na Univerzi v Ljubljani. Specializacijo iz klinične psihologije je opravil na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje leta 1987. V času specializacije (1984) je v okviru štipendije British Councila opravil študijske aktivnosti v Maudsley hospital (London, GB); Radcliff Infirmary, University Department of Clinical Neurology (Oxford, GB), The Institute of Neurology (Queen Square, London, GB). Leta 1993 je opravil magistrski in 1997 doktorski študij. Naziv docenta je prejel leta 2000, izrednega profesorja 2007 (Medicinska fakulteta, Maribor), na Medicinski fakulteti v Ljubljani se je habilitiral leta 2012.

Od leta 1983 deluje na Psihiatrični kliniki (UPKL), od leta 1991 je bil vodja psihološke dejavnosti, 1997 do 2000 vodja raziskovalne dejavnosti UPKL. Slednjo funkcijo opravlja od leta 2004. Od leta 2004 do leta 2008 je bil pomočnik strokovnega direktorja, leta 2008 pa je prevzel funkcijo generalnega direktoija Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. S strani vlade RS je bil na funkcijo ponovno imenovan leta 2013 in nato 2017.

V okviru Ministrstva za znanost, ARRS, Medicinskega znanstvenega sveta je bil 12 let koordinator za področje psihiatrije (2000-2011). Od leta 1997 je član RSK za klinično psihologijo, bil je tri mandate tudi predsednik. Od leta 2009 je predsednik Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije ter član upravnega odbora ZdrZZS.

Od leta 1987 je aktiven predavatelj na podiplomskih tečajih iz psihopatologije in psihoterapije, predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju Medicinske fakultete v Ljubljani, na Medicinski fakulteti v Mariboru je predstojnik katedre za Klinično psihologijo. Končal je mentorstvo trem doktorjem znanosti, od teh sta bili dve mladi raziskovalki ARRS, ter trem magistrom. Bil je stalni član specialistične izpitne komisije iz klinične psihologije (od leta 1991 do 2013), od 2007-2013 tudi njen predsednik. Bil je mentor več specializantom. Je avtor vsebinskega dela specializacije iz klinične psihologije pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in predstavlja osnovo za izvajanje specialističnega študija. Leta 2009 mu je Ministrstvo za zdravje podelilo naziv zdravsteni svetnik.

Objavil je okoli 200 publikacij in preko trideset mednarodnih indeksiranih publikacij - SCI, SSCI, ki imajo tudi visoko mednarodno odmevnost - preko 300 čistih citatov. Vodil je že sedem in sodeloval pri drugih sedmih znanstvenih nacionalnih projektih ARRS. Je nosilec prvega nacionalnega znanstvenega programa s področja psihiatrije z naslovom Sistemski pristop obravnave stresa (2009-2015) in drugega z naslovom (Sistemska medicina pri aplikaciji stresa, ocenjevanju posledic in homeostatičnih procesov pri bolnikih s karcinomom, astmo in depresivno motnjo ter njihovih sorodnikih 2016-2019) .

Je recenzent pri različnih domačih in tujih revijah, ter tujih nacionalnih znanstvenih programov in učnih programov univerz v tujini. Predaval je tudi na Faculty of Medicine, Imperial College London v okviru podiplomskega študija Masters Degree.

Bil je član in vodja skupine za inovativnost EIT, InnoLIFE, (InnoSTARS) za tematsko področje EU za zdravje, s tematskim naslovom Innovation for Healthy living and Active Ageing.