Prikaži vse
Skrij vse
 • Stroškovnik

  UPK Ljubljana zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

  • posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
  • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
  • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
  • poštnino za pošiljanje po pošti.
  • UPK Ljubljana ne zaračuna stroškov:
  • za vpogled v dokumente,
  • za telefonsko posredovanje informacij,
  • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alinee prejšnjega odstavka,
  • za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

  UPK Ljubljana posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

 • Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja

  1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura, 
  2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura, 
  3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura, 
  4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura, 
  5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura, 
  6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura, 
  7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 
  8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura, 
  9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura, 
  10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura, 
  11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura, 
  12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura, 
  13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 
  14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura, 
  15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

  Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

  Ta cenik se uporablja za paciente, njihove odvetnike ali druge pooblaščence, kot tudi za osebe, ki imajo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti. Sodni izvedenci na podlagi Odredbe o določitvi za izvedenca so tudi zavezanci za plačilo stroškov po tem ceniku, v kolikor želijo fotokopijo medicinske dokumentacije za pacienta.

 • Način plačila stroškov

  Posameznik plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih podatkov. UPK Ljubljana ob izročitvi podatkov posamezniku in ob plačilu izda račun, iz katerega mora biti razvidno, da so to stroški fotokopiranja oz. drugi stroški iz prejšnjega člena. Stroški fotokopiranja pacientove dokumentacije se poravnajo na blagajni uprave, Studenec 48, 1260 Lj. – Polje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava