Novica

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v UPK Ljubljana

Dne 25. maja 2018 se je začela neposredno uporabljati Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

V skladu z določili 37. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov -GDPR je generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana prof. dr. Bojan Zalar imenoval  Sonjo Senico, univ. dipl. prav., s pravosodnim izpitom,  za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte sonja.senica@psih-klinika.si ali po telefonu: +386 41 609 816.